Aktuality

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Novinky v projektu Stáže pro mladé 2

28. 04. 2014

V současné době startuje druhé kolo projektu Stáže pro mladé 2! Od 5. května 2014 bude opět možné vypisovat karty stáží. Již nyní se však lze zaregistrovat do systému a vytvořit koncept karty stáže.

Aktuální stav příprav OPPIK

15. 04. 2014

Vláda dne 9.4.2014 schválila Dohodu o partnerství pro programové období 2014 – 2020, která je základním kamenem pro nastavení mantinelů čerpání dotací v příštích letech a odvíjejí se od ní všechny budoucí programy.

Nová mapa regionální podpory

14. 04. 2014

Nové programové období přinese také změny, které se dotknou zejména velkých podniků.

Nový program pro snížení nezaměstnanosti v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

13. 04. 2014

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v reakci na problematiku vysoké nezaměstnanosti v Ústeckém a Moravskoslezském kraji vyhlásila na začátku dubna 2014 nový dotační program – Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Nový Operační program Praha – pól růstu ČR má svoje stránky!

12. 04. 2014

Připravovaný Operační program Praha – pól růstu ČR má nové stránky!

Včasná příprava projektů se vyplatí – začněte s přípravou na nové programové období již teď!

10. 04. 2014

Aktuální programové období je téměř u konce a nové ještě aktivně nezačalo – jak tedy nejlépe využít současnou situaci s omezenými dotačními možnostmi?

Rozšíření programu INOSTART na celé území ČR

10. 04. 2014

Program INOSTART, který je zaměřen na podporu činnosti inovačních start-up podniků, byl rozšířen na celé území ČR!

Očekávaná výzva k programu Potenciál

25. 03. 2014

Půjde o pravděpodobně poslední možnost získání finanční podpory z EU se stávající mírou podpory, která má být v budoucím programovém období podstatně nižší. V současné době probíhá specifikace podmínek k jednotlivým programům. Již nyní víme, že lhůta na podání žádostí bude jeden měsíc od vyhlášení výzvy. 

Vyhlášení výzvy k programu Rozvoj

24. 03. 2014

Každým dnem se očekává vyhlášení výzvy k programu Rozvoj. Půjde o pravděpodobně poslední možnost získání finanční podpory z EU se stávající mírou podpory, která má být v budoucím programovém období podstatně nižší. V současné době probíhá specifikace podmínek k jednotlivým programům. Již nyní víme, že lhůta na podání žádostí bude jeden měsíc od vyhlášení výzvy. 

Projekt Stáže pro mladé 2 startuje již v květnu!

13. 03. 2014

Žádost o dotaci na projekt Stáže pro mladé II byla schválena, což znamená, že nejpozději v květnu bude umožněno opětovné vypisování karet.  První stáže by pak měly začít v létě. Podstata projektu zůstává stejná jako v již realizovaném projektu Stáže pro mladé.

Stát bude lákat investory na snížení daní

13. 03. 2014

Od poloviny roku budou platit nová, méně výhodná pravidla veřejné podpory v EU, díky kterým budou moci agentury členských států nabízet méně investičních pobídek.

Nový Plán výzev OPŽP

10. 03. 2014

MŽP plánuje do konce letošního roku vyhlásit ještě 11 nových výzev!

Získejte záruku na úvěr pro malé podnikatele

04. 03. 2014

Záruka se poskytuje na získání úvěru na úhradu způsobilých výdajů projektu provedených po dni poskytnutí zaručovaného úvěru na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (příp. pozemků, pokud příjemce vede daňovou evidenci), pořízení zásob a drobného hmotného i nehmotného majetku.

Vyhlášena III. výzva v projektu CzechEkoSystem

04. 03. 2014

III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem byla vyhlášena dne 3. března 2014. Žádosti lze předkládat od 3. 3. 2014  do 30. 4. 2014. Na tuto výzvu byla alokována částka 86,8 milionů Kč.

Vyhlášení soutěže k programu EPSILON

13. 02. 2014

Na jaře 2014 by podle plánu TAČR měla být vyhlášena soutěž nového programu Epsilon, který nahradí program Alfa a program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Získejte dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců

13. 02. 2014

Pokud patříte mezi podnikatele, kteří vzdělávají své zaměstnance, neváhejte využít příležitosti získání dotace na školení až 500 000 Kč měsíčně. Z fondů Evropské unie lze získat dotaci až 100% nákladů na odborné vzdělávání.

Průběh schvalování projektů 12. výzvy OPPK

31. 01. 2014

Dne 23. ledna 2014 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekty předložené do 12. výzvy OPPK, oblast podpory 3.3. Rozvoj malých a středních podniků.

Využijte možnosti zúčastnit se akce Meeting Point 2014

31. 01. 2014

Agentura CzechTrade pořádá ve dnech 18. – 19. února 2014 tradiční setkání zájemců z řad českých exportérů s vedoucími zahraničních zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace k pozastavení vyplácení dotací

16. 01. 2014

Česká média zveřejnila v minulých dnech alarmující zprávu o pozastavení čerpání dotací v OP Podnikání a inovace a ROP Střední Čechy. MMR ČR považuje informace v této zprávě za zavádějící a nepřesné. Z vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj však vyplývá, že k tomuto kroku Evropská komise přistoupila po zjištění závažných nedostatků již před delší dobou.

Lhůta pro podávání žádostí o výhodnější pobídky se krátí

06. 01. 2014

Evropská komise zavede pro programové období 2014 -2020 nová pravidla pro čerpání regionální podpory, která přinesou citelné změny v míře podpoře investic.

Jaká bude podoba nového OPPIK oproti končícímu OPPI?

03. 01. 2014

Nástupcem OP Podnikání a inovace (OPPI) se v novém programovém období stal OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

PF2014

20. 12. 2013

Rok 2014 bude rokem nových dotačních příležitostí. Přejeme našim klientům jejich úspěšné využití.

Blíží se ukončení příjmu žádostí do programu Nová zelená úsporám!

22. 11. 2013

Žádosti na podporu vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech lze podávat do 29.11.2013. Objem disponibilních finančních prostředků ke dni 19.11.2013 činí 231 milionů korun.

Náš klient, společnost Eaton Elektrotechnika, získal 1. místo v soutěži Investor roku 2012

22. 11. 2013

Každoročně vyhlašované agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Společnost Eaton Elektrotechnika s.r.o. byla oceněna v kategorii Výzkum a vývoj.

Bude schválena novela Zákona o veřejných zakázkách?

22. 11. 2013

Novelu schválila odcházející vláda, nyní se bude čekat na souhlas nově zvolených poslanců. Pokud novela ZVZ nezačne platit před začátkem nového roku, od 1.1.2014 začnou platit ustanovení stávajícího zákona s odloženou platností.

Vyhlášení nového programu Revit na podporu podnikatelů

22. 11. 2013

Na základě koncepce podpory malých a středních podnikatelů pro období let 2014—2020 připravilo MPO nový národní program Revit. Podpora bude poskytována ve formě zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru.

Poslední šance získat peníze z programu OPPI!

22. 10. 2013

V listopadu se naskytne poslední šance získat prostředky z EU v současném programovém období! V prvním listopadovém týdnu bude vyhlášen příjem žádostí o dotaci v programech ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, INOVACE a ROZVOJ.

Získejte dotaci na svůj vývojový projekt!

22. 10. 2013

Program Alfa podporuje spolupráci na projektech mezi výzkumnými organizacemi a podniky ve výzkumu, vývoji a inovacích. Čtvrtá veřejná soutěž programu se otevře 1.11.2013.

ROP Jihozápad vyhlásil nové výzvy

22. 10. 2013

Byla vyhlášena 29. výzva pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch. Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013.

Zvýšila se minimální mzda

01. 08. 2013

Základní sazba minimální mzdy je od dnešního dne vyšší. Ministr František Koníček prosadil ve vládě návrh na její zvýšení na 8 500 korun.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru