AKTUÁLNÍ PROGRAMY PODPORY:

Aktuálně otevřené a plánované výzvy

Aplikace

 • Dotace na projekty zaměřené na  průmyslový výzkum a  experimentální vývoj
 • Určeno pro malé, střední i  velké podniky
 • Možné financovat osobní náklady, odpisy dlouhodobého majetku, smluvní výzkum poradenské služby výzkumu a  vývoje, režijní a  ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky
 • Vyhlášení: 28. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 15. 6. – 31. 7. 2021

Potenciál

 • Dotace na založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky
 • Možné financovat stavby, technologie i nehmotný majetek
 • Vyhlášení 27. 5. 2021
 • Příjem žádostí 14. 6. – 26. 8. 2021

Inovace

 • Dotace na inovované produkty i procesy, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh
 • Určeno pro malé, střední i velké podniky
 • Možné financovat projektovou dokumentaci, stavby, technologie, software a data, ale i práva k užívání duševního vlastnictví
 • Vyhlášení: 28. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 15. 6. – 30. 8. 2021

ICT a sdílené služby: Digitální podnik

 • Dotace na nová softwarová řešení, zřízení center sdílených služeb nebo datových center
 • Určeno pro malé a střední podniky
 • Možné financovat dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek (včetně pořízení software), služby poradců a expertů, studie, bezpečnostní audity, ostatní výdaje neinvestiční (software formou cloudových služeb či formou SaaS
 • Vyhlášení: 28. 5. 2021
 • Příjem žádostí: 2. 8. – 10. 9. 2021

Trend

 • Dotace na projekty zabývající se tvorbou výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb).
 • Podprogram 1 Technologičtí lídři  pro podniky, které již mají zkušenost s realizací VaV buď vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či VaV organizací.
 • Možné financovat náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje, vybavení, služby, osobní.
 • Vyhlášení: 1. 9. 2021
 • Příjem žádostí: bude upřesněno

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru