ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – CENTRA SDÍLENÝCH SLUŽEB

Rozšiřujete či zakládáte nové centrum sdílených služeb? Rozhodli jste se centralizovat své vnitropodnikové funkce? Program ICT a sdílené služby podporuje náklady na provoz a související investici takového centra. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Zřizování, rozšiřování a provoz center sdílených služeb

Podporovány nejsou centra zákaznické podpory, ICT vývoj, telekomunikační služby, opravárenská centra, školicí střediska, HR agentury, turistická zařízení a související služby a outsourcing poskytovaný v provozovně zákazníka.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady (ve výši minimálně 50 % všech způsobilých výdajů)
 • nájemné
 • ostatní neinvestiční výdaje (cloudové služby, přístup o databází)
 • služby expertů (pouze MSP)
 • hardware, software v režimu de minimis (u velkých podniků jsou náklady na nehmotný majetek způsobilé pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních nákladů)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 25 % (velký podnik), 35 % (střední podnik) nebo 45 % (malý podnik) ze způsobilých výdajů, v minimální výši 3 mil. Kč, v maximální výši 100 mil. Kč 

ŽADATEL

 malý, střední či velký podnik, který

 • má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • plní povinnosti dle č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku)
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 2 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům 

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu • v případě, že žadatelem je velký podnik, musí žadatel doložit smlouvu o spolupráci s MSP
 • v souvislosti s projektem musí být provedena minimální investice do majetku:

Velikost podniku

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Minimální výše investice

0,3 mil. Kč

0,5 mil. Kč

1 mil. Kč

 • projekt musí vytvořit minimální počet nových pracovních míst (čistý nárůst za celý podnik):

Velikost podniku

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Počet nových pozic

5

10

20

 • příjemce je povinen zachovat a používat investici a vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu po dobu 5 let (3 let v případě MSP) od ukončení projektu
 • příjemce je povinen zachovat podpořená pracovní místa po dobu 5 let (3 let v případě MSP) ode dne prvního obsazení příslušného pracovního místa

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru