Přehled programů koronavirus

Situace je obtížná, a proto je zapotřebí nejen podpořit firmy při pokrývání škod, ale také podpořit jejich potenciál, který firmy a výzkumná pracoviště bezpochyby mají, a zapojit je do boje s koronavirovou nákazou. Připravili jsme pro vás přehled možností podpory, které v současné době můžete využít: 

 

Program ANTIVIRUS

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: Pomoc firmám na mzdy zaměstnanců 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY:

 • Režim A - Nucené omezení provozu a karanténa
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy
  • příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 39 000,- Kč)
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: prodlouženo  do 30. 4. 2021
 • Režim A Plus - kompletně uzavřené provozy
  • zaměstnanec pobírá náhradu 100 % mzdy
  • příspěvek zaměstnavatelům 100 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 50 000 Kč)
  • týká se nákladů vzniklých po 1. 10. 2020
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  do 30. 4. 2021
 • Režim B - Související hospodářské potíže
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 29 000 Kč)
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: prodlouženo  do 30. 4. 2021
 • Režim C – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
  • Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020 ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru se k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10%
  • Na již podaný přehled nelze zpětně uplatnit prominutí pojistného
  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců 
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 25. 5. 2020

 

COVID III 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: okamžitá pomoc podnikům formou záruky za úvěr, který bude sloužit k pokrytí škod v důsledku koronaviru 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: mzdy, nájmy, zásoby, energie, faktury, pořízení nového stroje, technologie, zařízení, nemovitosti, licence, software

MÍRA PODPORY: 

 • až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků do 250 zaměstnanců
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru u podniků od 250 do 500 zaměstnanců
 • maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč
 • doba ručení max. 3 roky

ŽADATEL: podnikatel nebo firma s obratem do 60 mil. Kč z celé ČR (max. 500 zaměstnanců)

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  prodlouženo do 30. 6. 2021

COVID PLUS

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: krizové financování formou záruky za úvěr, který bude sloužit k pokrytí škod v důsledku koronaviru 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: mzdy, nájmy, zásoby, energie, faktury

MÍRA PODPORY: záruka až 80% za úvěr od 5 mil Kč až do výše 2 mld. Kč (max. 25 % celkových ročních tržeb žadatele). Celková alokace výzvy je 100 mil. Kč.

ŽADATEL: společnosti s více než 250 zaměstnanci, u kterých alespoň 20 % tržeb za loňský rok pochází z exportu, a to i v rámci subdodávek exportním společnostem

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  od 5. 5. 2020

 

Daňový odpočet na výzkum a vývoj

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, celá ČR vč. hl. města Prahy

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: na výzkum a vývoj (osobní, materiálové a režijní náklady)

Liberační balíček umožňuje posunutí termínu podání daňového přiznání za rok 2019 bez sankcí. Při splnění zákonných podmínek tak firmy mají stále možnost uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj za rok 2019.

záruku za úvěr až do výše 80 % 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru