Přehled programů koronavirus

Situace je obtížná, a proto je zapotřebí nejen podpořit firmy při pokrývání škod, ale také podpořit jejich potenciál, který firmy a výzkumná pracoviště bezpochyby mají, a zapojit je do boje s koronavirovou nákazou. Připravili jsme pro vás přehled možností podpory, které v současné době můžete využít: 

 

Czech Rise Up 2.0

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: dokončení vývoje nových řešení nebo rozšíření kapacity výroby pro nasazení stávajících řešení a technologií, které umožní efektivně bojovat s COVID-19 (a to medicínských i nemedicínských)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: mzdy, přímé náklady včetně materiálu 

MÍRA PODPORY: 75% vše v režimu de minimis (tedy až 200 tis. EUR)

FORMA VYPLACENÍ PODPORY: ex post (zpětně) 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: červen 2020

Inovační vouchery COVID-19

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: spolupráce na vývoji či inovaci výrobků, ověřování funkčnosti prototypů, diagnostika, certifikace atp. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb od znalostních organizací a akreditovaných laboratoří v oblasti inovací zaměřené na boj/prevenci proti COVID-19

MÍRA PODPORY: 85 % či a 50 % dle způsobilých výdajů, 50 000 -  999 999,-Kč na jeden projekt 

ŽADATEL: malý a střední podnikatel, mimo hl. město Prahy

FORMA VYPLACENÍ PODPORY: ex post (zpětně) 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: příjem od 17. 4. do 31. 12. 2020

 

Program ANTIVIRUS

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: Pomoc firmám na mzdy zaměstnanců 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY:

 • Režim A - Nucené omezení provozu a karanténa
  • v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
  • v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy
  • příspěvek zaměstnavatelům 80% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 39 000 Kč)
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 6. 4. 2020 
 • Režim B - Související hospodářské potíže
  • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
  • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
  • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku
  • příspěvek zaměstnavatelům 60% z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů (max. do výše 29 000 Kč)
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 6. 4. 2020
 • Režim C – Promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců
  • Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020 ve výši 24,8 % z vyměřovacího základu
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru se k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10%
  • Na již podaný přehled nelze zpětně uplatnit prominutí pojistného
  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců 
  • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 25. 5. 2020

 

COVID III 

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: okamžitá pomoc podnikům formou záruky za úvěr, který bude sloužit k pokrytí škod v důsledku koronaviru (na mzdy, nájmy, zásoby, energie, faktury)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY: bude upřesněno

ŽADATEL: velké podniky

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  začátek května

 

COVID Praha

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: okamžitá pomoc podnikům formou záruky za úvěr, který bude sloužit k pokrytí škod v důsledku koronaviru (na mzdy, nájmy, zásoby, energie, faktury)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY: bude upřesněno

ŽADATEL: pražské podniky

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  od 21. 4. do 1. 12. 2020

 

Covid Nájemné

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: pomoc podnikatelům, kterým byl mimořádnými opatřeními zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, formou příspěvku na nájemné za druhé čtvrtletí

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY: participace: pronajímatel sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %,  na měsíce duben, květen a červen bude do maximální výše 10 milionů korun

ŽADATEL: fizické i právnické osoby které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: od 26. 6. do 30. 9. 2020

COVID PLUS

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU: krizové financování formou záruky za úvěr, který bude sloužit k pokrytí škod v důsledku koronaviru (na mzdy, nájmy, zásoby, energie, faktury)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A MÍRA PODPORY: záruka až 80% za úvěr od 5 milionů korun až do výše 1,4 miliardy korun. (maximálně 25 % celkových ročních tržeb žadatele za rok 2019)

ŽADATEL: společnosti s více než 250 zaměstnanci, u kterých alespoň 20 % tržeb za loňský rok pochází z exportu, a to i v rámci subdodávek exportním společnostem.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:  bude upřesněn

 

TAČR

TAČR také nabízí podporu projektům zaměřeným na řešení této situace, a to nově v rámci chystané veřejné soutěže ÉTA (dopady a příležitosti v sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní oblasti), dále v programu GAMA 2 (podpora rozšíření projektů výzkumných organizací a doporučení přednostní podpory těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s koronavirem) a DELTA 2 (podpora projektů mezinárodní spolupráce se zaměřením na výzkum, související s koronavirem).

Daňový odpočet na výzkum a vývoj

ŽADATEL: Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, celá ČR vč. Prahy. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: na výzkum a vývoj (osobní, materiálové a režijní náklady)

Liberační balíček umožňuje posunutí termínu podání daňového přiznání za rok 2019 bez sankcí. Při splnění zákonných podmínek tak firmy mají stále možnost uplatnit odčitatelnou položku na výzkum a vývoj za rok 2019.

záruku za úvěr až do výše 80 % 

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru