SME INSTRUMENT

Jste malým či středním podnikem a máte ambice vstoupit na evropské či světové trhy? Zaměřujete se na inovativní technologie, produkty nebo služby?

Právě vás by mohl zajímat tento specifický nástroj spadající pod rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020. Podporuje vstup inovativních technologií, produktů nebo služeb na evropské i světové trhy. Není tematicky omezeno.

ŽADATEL

 • Malé a střední podniky, včetně mladých společností a start-upů z jakéhokoli sektoru

RA A VÝŠE PODPORY

FÁZE Č. 1 – STUDIE PROVEDITELNOSTI

 • způsobilé výdaje: podporovanými aktivitami jsou zhodnocení rizik, průzkum trhu, analýza regulatorních překážek, řízení ochrany duševního vlastnictví, hledání partnerů, zhodnocení proveditelnosti apod.
 • úspěšný žadatel obdrží pevně stanovenou částku 50 tis. Euro, která odpovídá 70 % celkových výdajů na projekt fáze č. 1 (zbytek je kofinancován žadatelem)

FÁZE Č. 2 – OD KONCEPTU NA TRH

 • způsobilé výdaje: podporovanými aktivitami jsou výroba a zdokonalování prototypů, validace, demonstrace, testování v reálných podmínkách, vytváření tržních replikací apod.
 • výše finanční podpory není stanovena pevně jako u první fáze, ale výše grantu se pohybuje mezi 0,5-2,5 mil. Euro (70 % celkové ceny projektu) na dobu 1-2 let. 70% financování, stejně jako dobu realizace projektu lze překročit pouze v dobře odůvodněných případech.

KOMERCIALIZACE

 • neposkytuje žadatelům přímé financování

 VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

FÁZE Č. 1 – STUDIE PROVEDITELNOSTI

 • projektový záměr musí být založen na jednoduchém počátečním business plánu, cílem projektu je vytvořit kontury regulérního business plánu
 • trvání první fáze je omezeno dobou 6 měsíců

FÁZE Č. 2 – OD KONCEPTU NA TRH

 • projektový záměr musí být založen na strategickém business plánu a musí specifikovat očekávané výsledky, kritéria úspěšnosti, stejně jako očekávaný dopad na firmu v kvantitativním i kvalitativním měřítku (např. obrat, zaměstnanost, velikost trhu, prodeje, řízení ochrany práv duševního vlastnictví, ziskovost apod.). Projektový záměr musí také věnovat pozornost ochraně duševního vlastnictví a možnostem komerčního šíření.
 • inovace musí proto, aby se mohla ucházet o podporu dosáhnout minimální úrovně technologické připravenosti 6 (Technology readiness level 6 – TRL)
 • lze se hlásit nezávisle na účasti žadatele ve fázi č. 1

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru