OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Zamýšlíte vyrábět a distribuovat energii pocházející z obnovitelných zdrojů? Pak můžete požádat o podporu z programu Obnovitelné zdroje energie. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • výstavba větrných elektráren
 • instalace elektrických a plynových tepelných čerpadel
 • instalace solárních termických systémů
 • vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny – bioplynových stanic využívajících bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně
 • výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • dlouhodobý nehmotný majetek (inženýrská činnost ve výstavbě, inženýrské sítě, rekonstrukce, modernizace a technické zhodnocení staveb, nákup ostatních strojů a zařízení)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 250 tis. Kč, v maximální výši 400 mil. Kč. V případě technologie VTE dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR a v případě ostatních aktivit je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše plánované alokace dané aktivity dle Výzvy.

Velikost podniku

vyvedení tepla, bioplynu ze stávajících bioplynových stanic

VTE, TČ, termické solární systémy, KVET z biomasy, výtopen z biomasy a MVE

Malý podnik

50 %

80 %

Střední podnik

45 %

70 %


ŽADATEL

 • malé, střední podniky
 • podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20 MW
 • vyrobená energie bude určena pro distribuci a/nebo vlastní spotřebu


CHCI KONZULTACI ZDARMA

 

 


Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru