PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Realizujete projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí? Využijte podpory programu zaměřeného na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace. Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti energetických úspor, nízkoemisních technologií či efektivního využití materiálů.

Prostředí pro život

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Zejména:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na nástroje a vybavení (daňové odpisy)
 • Náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty
 • Nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

ŽADATEL

Hlavní žadatel:

 • Podnik bez ohledu na právní formu a velikost (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty)
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty)

Další uchazeči:

 • Další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu či způsob financování, které budou vykonávat činnosti, na něž je podpora poskytována mimo režim veřejné podpory, tj. nebude se jednat o podniky.

Uchazeči mohou být z celé České republiky, včetně hlavního města Prahy.

  

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Míra podpory v Podprogramu 2 je maximálně 90 %.

Nejvyšší povolené míry podpory:

Příjemci

malý podnik

střední podnik

velký podnik

výzkumné organizace

Kategorie činnosti

Průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

100 %

Průmyslový výzkum

v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

100 %

Experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

100 %

Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

100 %

Inovace určená malým a středním podnikům

50 %

50 %

0

0

Inovace postupů a organizační inovace

50 %

50 %

15 %

100 %

 

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

Výsledky relevantní pro Podprogram 2:

 • P – patent
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • F – průmyslový a užitný vzor
 • R – software
 • S – specializovaná veřejná databáze
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • V, Vsouhrn – výzkumná zpráva

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru