Podpora výzkumu a vývoje TAČR

Technologická agentura České republiky má ve své gesci několik národních a evropských programů zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu. Příjem žádostí probíhá podle předem stanoveného harmonogramu veřejných soutěží, každý program je obvykle otevřen pro příjem návrhů projektů jedenkrát ročně.

Hlavními žadateli mohou být soukromé firmy i výzkumné a vývojové organizace, projekty mohou (a v některých případech musí) být realizovány v tzv. účinné spolupráci. Musí se tedy jednat o kolaborativní výzkum s výzkumnou organizací, v rámci kterého čerpají podporu všichni partneři, kteří se na projektu podílejí. Partneři tak společně směřují k vytvoření výstupu, který končí v jejich společném vlastnictví.

Výše dotace se odvíjí od velikosti podniku, typu aktivit a druhu spolupráce:

Kategorie činnosti / účastník

Malý podnik

Střední podnik

Velký podnik

Výzkumná organizace

Průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

90–100 %

Průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

90–100 %

Experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

90–100 %

Experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

90–100 %

KDO MŮŽE O DOTACI ŽÁDAT?

 • malé, střední i velké podniky
 • výzkumné a vývojové organizace

JAKÉ VÝDAJE JE MOŽNÉ PODPOŘIT?

 • mzdy vývojových pracovníků
 • materiál
 • odpisy
 • režie
 • subdodávky

JAK FUNGUJE PROCES ŽÁDÁNÍ O DOTACE?

Pro účast ve vybraném programu je nutné podat návrh projektu:

 • obsahující podrobný popis projektu a další přílohy,
 • v termínu určeném pro konkrétní veřejnou soutěž.


KONKRÉTNÍ PROGRAMY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU PRO PODNIKATELE:

THÉTA

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky:

 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi (relevantní pro podniky)
 • projekty dlouhodobých technologických perspektiv (v odůvodněných případech může být také relevantní pro podniky)

ÉTA

Projekty v oblasti aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské,ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny;
 • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů;
 • propojují výzkum technického a netechnického charakteru;
 • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

TREND

Projekty tvorby výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb):

Podprogram 1 Technologičtí lídři  pro podniky, které již mají zkušenost s realizací VaV buď vlastními kapacitami či nákupem od univerzit či VaV organizací.

Podprogram 2 Nováčci  pro podniky řešící projekt ve spolupráci s univerzitou či VaV organizací, které doposud nečerpaly podporu na VaV aktivity.

Mezi podporované oblasti patří:

 • výrobní technologie: pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie; 
 • digitální technologie: mikro- a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence; 
 • kybernetické technologie: zabezpečení a konektivita.

GAMA 2

Ověřování výsledků VaV vzniklých ve výzkumných organizacích pro praktické uplatnění a komerční využití:

 • pro malé a střední podniky,
 • bez tematického omezení,
 • projekty konkurenceschopné na evropské i světové úrovni s vysokým tržním potenciálem a inovativním řešením, které vedou ke komercializaci výsledků. 

DOPRAVA 2020+

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy:

 • udržitelná doprava
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Projekty výzkumu a vývoje v oblasti životního prostředí:

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

 • environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí

Podprogram 3 – Dlouhodobé environmentální a klimatické perspektivy

 • podpora holistických přístupů a dlouhodobých přírodě blízkých řešení a technologických perspektiv v ochraně životního prostředí (zejména pro výzkumné organizace)


Kontaktujte nás pro podrobnější informace o jednotlivých termínech a programech:

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru