TECHNOLOGIE - PRŮMYSL 4.0

Chcete si pořídit inteligentní sklad pro vaši výrobu? Sledovat stav nedokončené výroby pomocí čárových kódů a zefektivnit proces díky automatickým podavačům a manipulátorům? Pořídit si ERP systém nebo CAD/CAM licence, případně moderní lis a příslušenství pro jeho programování a automatizaci? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Příklady výstupů projektu:

 • zefektivnění řízení výroby
 • optimalizace skladových zásob (inteligentní sklady – automatizovaný dopravní systém, regálový či shuttle systém, automatický skladový systém – automatické vychystávání, kontrola stavu zásob a objednávání)
 • rozšíření diagnostiky poruch a predikce údržby
 • vyšší flexibilita a modularita výroby – automatické podavače, dopravníky
 • monitorování pohybu výrobků výrobním procesem
 • vyšší bezpečnost
 • komplexní řešení pro měření
 • moderní zasíťování společnosti optickou sítí
 • systém pro sledování nedokončené výroby (čárové kódy)
 • upgrade a rozšíření funkcionalit ERP systému

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

dlouhodobý hmotný majetek:

 • výrobní technologie: stroje, zařízení, technologie, HW a vybavení (například obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.)
 • nevýrobní technologie (např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích)

dlouhodobý nehmotný majetek – patentové licence, SW, programy, data, databáze

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 35 % (střední podnik) nebo 45 % (malý podnik) ze způsobilých výdajů, v minimální výši 1 mil. Kč, v maximální výši 20 mil. Kč

ŽADATEL

malý či střední podnik, který:

 • má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • plní povinnosti dle č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku (za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání do Obchodního rejstříku)
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 3 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům 

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 bodů
 • závazný ukazatel projektu (musí být splněn k datu ukončení projektu): počet instalovaných technologií
 • žadatel může podat maximálně 1 žádost do výzvy
 • výrobní technologie musí představovat maximálně 50 % nevýrobních technologií


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru