TECHNOLOGIE - PRŮMYSL 4.0

Chcete si pořídit inteligentní sklad pro vaši výrobu? Sledovat stav nedokončené výroby pomocí čárových kódů a zefektivnit proces díky automatickým podavačům a manipulátorům? Pořídit si ERP systém nebo CAD/CAM licence, případně moderní lis a příslušenství pro jeho programování a automatizaci? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací.

Nový majetek musí být propojen se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS). Pokud takovým systémem společnost ještě nedisponuje, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci projektu.

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Příklady výstupů projektu:

 • zefektivnění řízení výroby
 • optimalizace skladových zásob (inteligentní sklady – automatizovaný dopravní systém, regálový či shuttle systém, automatický skladový systém – automatické vychystávání, kontrola stavu zásob a objednávání)
 • rozšíření diagnostiky poruch a predikce údržby
 • vyšší flexibilita a modularita výroby – automatické podavače, dopravníky
 • monitorování pohybu výrobků výrobním procesem
 • vyšší bezpečnost
 • komplexní řešení pro měření
 • moderní zasíťování společnosti optickou sítí
 • systém pro sledování nedokončené výroby (čárové kódy)
 • upgrade a rozšíření funkcionalit ERP systému

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Dlouhodobý hmotný majetek:

 • výrobní technologie: stroje, zařízení, technologie, HW a vybavení (například obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.)
 • nevýrobní technologie (např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích)

Dlouhodobý nehmotný majetek:

 • patentové licence, SW, programy, data, databáze

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 35 % (střední podnik) nebo 45 % (malý podnik) ze způsobilých výdajů, v minimální výši 1 mil. Kč, v maximální výši 40 mil. Kč

ŽADATEL

 • malý či střední podnik, který je registrován jako poplatník daně z příjmu minimálně po dobu 3 let v některém z členských států EU

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • závazný ukazatel projektu (musí být splněn k datu ukončení projektu): počet instalovaných technologií
 • žadatel může podat maximálně 1 žádost do výzvy


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru