Výzkum, vývoj a inovace

POTENCIÁL

Jste firma, která pravidelně inovuje své výrobky? Provádíte průmyslový výzkum a vývoj? Z programu Potenciál lze čerpat dotaci na investici do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

APLIKACE

Provádíte průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Spolupracujete na výzkumných a vývojových projektech s univerzitou či výzkumnou organizací? Vaše i náklady vašich partnerů konkrétního výzkumného projektu mohou být podpořeny z programu Aplikace. Tato Výzva klade důraz na sektor civilního dopravního letectví. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

TREND

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách? Program TREND podporuje především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Realizujete projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí? Využijte podpory programu zaměřeného na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace. Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti energetických úspor, nízkoemisních technologií či efektivního využití materiálů.

ZEMĚ

Plánujete realizovat projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v oblasti potravinářství, zemědělství a lesnictví? Právě pro vás je tu tento program.

DOPRAVA 2020+

Plánujete realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Bude mít výsledek vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy? Právě pro vás je tu program DOPRAVA 2020+. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PROOF OF CONCEPT

Potřebujete ověřit technickou proveditelnost a tržní potenciál výzkumného projektu, jehož  cílem je zavedení nového výrobku či služby na trh? Východiskem projektu je nápad nebo rozpracovaný výzkum výzkumné organizace, výstupem pak studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další fáze projektu. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

INOVAČNÍ VOUCHERY

Jste malým a středním podnikem a chcete pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro vás určen program Inovační vouchery. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

INOVACE - PATENT

Chcete posílit inovační výkonnost vaší firmy a zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích?

PORADENSTVÍ

Jste začínajícím nebo rozvojovým malým a středním podnikem v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu či ostatních činností, který by rád využil poradenských služeb? Právě pro vás je tu tento program.

ZÉTA

Plánujete realizovat projekt, jehož výsledek bude mít potenciál uplatnění v nových produktech, výrobních postupech či službách, a rádi byste získali finanční podporu na výdaje s tím spojené? Pokud ano, pak s vámi rádi probereme dotační možnosti z programu Zéta. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

THÉTA

Plánujete či zvažujete realizovat výzkumný projekt v oblasti energetiky? Cílem programu Théta je přispět k celkové modernizaci v energetickém sektoru podporou projektů v oblastech veřejného zájmu, nových technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a v oblastech dlouhodobých technologických perspektiv. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

ÉTA

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci kterého budou zapojeny společenské a humanitní vědy a jehož potencionální výsledky jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

THE COUNTRY FOR THE FUTURE

Podpora je určena malým a středním podnikům, které chtějí zavést inovace do praxe (inovace postupů i organizační). Aktuální veřejná soutěž je zaměřena na zavádění takových řešení, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti koronaviru či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejich následkům či prevenci.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Využijte možnosti podpořit svou investiční akci pomocí pobídky.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru