Výzkum, vývoj a inovace

POTENCIÁL

Jste firma, která pravidelně inovuje své výrobky? Provádíte průmyslový výzkum a vývoj? Z programu Potenciál lze čerpat dotaci na investici do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

APLIKACE

Provádíte průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Spolupracujete na výzkumných a vývojových projektech s univerzitou či výzkumnou organizací? Vaše i náklady vašich partnerů konkrétního výzkumného projektu mohou být podpořeny z programu Aplikace. Tato Výzva klade důraz na sektor civilního dopravního letectví. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

TREND

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách? Program TREND podporuje především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

THE COUNTRY FOR THE FUTURE

Podpora je určena malým a středním podnikům, které chtějí zavést inovace do praxe, například s využitím výsledků VaV v oblasti technologických řešení a inovací v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence. Projekty mohou obsahovat samotný proces přípravy zavedení inovace ve firmě, pořízení know-how, potřebných technologií či certifikaci nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Realizujete projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí? Využijte podpory programu zaměřeného na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace. Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti energetických úspor, nízkoemisních technologií či efektivního využití materiálů.

DOPRAVA 2020+

Plánujete realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Bude mít výsledek vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy? Právě pro vás je tu program DOPRAVA 2020+. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PROOF OF CONCEPT

Potřebujete ověřit technickou proveditelnost a tržní potenciál výzkumného projektu, jehož  cílem je zavedení nového výrobku či služby na trh? Východiskem projektu je nápad nebo rozpracovaný výzkum výzkumné organizace, výstupem pak studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další fáze projektu. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

INOVAČNÍ VOUCHERY

Jste malým a středním podnikem a chcete pro své inovační aktivity využít poradenských, expertních a podpůrných služeb od výzkumných organizací či certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro vás určen program Inovační vouchery. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

INOVACE - PATENT

Chcete posílit inovační výkonnost vaší firmy a zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích?

PORADENSTVÍ

Výzva podporuje malé a střední podniky, které usilují o certifikaci svých výrobků a malé a střední podniky, které chtějí zefektivnit nakládání s vodou a za tímto účelem si chtějí nechat vypracovat vodní audit. Dotace ve výši 50 % podporuje nákup poradenských služeb s těmito aktivitami spojených.

THÉTA

Plánujete realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti energetického sektoru? Je váš projekt zaměřen na nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro uplatnění v praxi a rádi byste získali finanční podporu na provozní výdaje s tím spojené? Pokud ano, pak s vámi rádi probereme dotační možnosti z programu THÉTA.

ÉTA

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci kterého budou zapojeny společenské a humanitní vědy a jehož potencionální výsledky jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

GAMA 2

Chcete realizovat projekt aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací?

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Využijte možnosti podpořit svou investiční akci pomocí pobídky.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru