DOPRAVA 2020+

Plánujete realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Bude mít výsledek vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy? Právě pro vás je tu program DOPRAVA 2020+. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

Doprava 2020+

Specifickými oblastmi podpory jsou:

 • udržitelná doprava
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti zvýšení kvality dopravních systémů a sítí, zvýšení účinnosti stávajících pohonných jednotek dopravních prostředků a hledání hybridních a kombinovaných pohonů, dopravní obslužnosti regionů, či zvýšení bezpečnosti provozu pomocí rychlého uplatnění inteligentních dopravních systémů, zajištění spolehlivosti dopravních prostředků asystémů „safety“, ale také odolnosti infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům atd.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Musí být odůvodněné, souviset s projektem a musí být přiřazeny ke kategorii aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj. Musí být vynaloženy nejdříve v den zahájení realizace projektu.

 • osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií)
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma pořízení hmotného a nehmotného majetku, tedy pouze formou odpisů)
 • nákup materiálu, cestovné
 • náklady nebo výdaje na služby (subdodávky)
 • dodatečné režijní náklady nebo výdaje

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů jednorázově na daný kalendářní rok
 • max. 50 mil. Kč na projekt (za všechny účastníky), maximálně 80 % na projekt celkem 

kategorie činnosti / účastník

malý podnik

střední podnik

velký podnik

Výzkumná organizace

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

100 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

100 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

100 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

100 %

ŽADATEL

 • podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • výzkumné organizace – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • organizační složky státu
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Praha

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru