DOPRAVA 2020+

Plánujete realizovat projekt v oblasti dopravního výzkumu, vývoje a inovací? Bude mít výsledek vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy? Právě pro vás je tu program DOPRAVA 2020+. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

Specifickými oblastmi podpory jsou:

 • udržitelná doprava
 • bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 • přístupná a interoperabilní doprava
 • automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti zvýšení kvality dopravních systémů a sítí, zvýšení účinnosti stávajících pohonných jednotek dopravních prostředků a hledání hybridních a kombinovaných pohonů, dopravní obslužnosti regionů, či zvýšení bezpečnosti provozu pomocí rychlého uplatnění inteligentních dopravních systémů, zajištění spolehlivosti dopravních prostředků asystémů „safety“, ale také odolnosti infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům atd.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Musí být odůvodněné, souviset s projektem a musí být přiřazeny ke kategorii aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj. Musí být vynaloženy nejdříve v den zahájení realizace projektu.

 • osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií)
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma pořízení hmotného a nehmotného majetku, tedy pouze formou odpisů)
 • náklady nebo výdaje na služby (subdodávky)
 • dodatečné režijní náklady nebo výdaje

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů jednorázově na daný kalendářní rok
 • max. 50 mil. Kč na projekt (za všechny účastníky), maximálně 80 % na projekt celkem 

kategorie činnosti / účastník

malý podnik

střední podnik

velký podnik

Výzkumná organizace

průmyslový výzkum

70 %

60 %

50 %

100 %

průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce

80 %

75 %

65 %

100 %

experimentální vývoj

45 %

35 %

25 %

100 %

experimentální vývoj v případě účinné spolupráce

60 %

50 %

40 %

100 %

ŽADATEL

 • podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • výzkumné organizace – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • každý uchazeč musí zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku a nesmí naplňovat definici podniku v obtížích
 • délka řešení projektu v této veřejné soutěži je minimálně 12 měsíců a maximálně 48 měsíců
 • výsledkem každého projektu musí být min. jeden z následujících výsledků:
  Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele, Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů výzkumu a vývoje veřejnosprávních úřadů, Fuzit - užitný vzor, Fprum - průmyslový vzor, Gprot - prototyp, Gfunk - funkční vzorek, NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, NmetC - metodiky certifikované oprávněným orgánem, Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, R - software, S - specializovaná veřejná databáze, P - patent, Zpolop - poloprovoz, Ztech - ověřená technologie, O - další výsledky

 


Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru