APLIKACE

Provádíte průmyslový výzkum a experimentální vývoj? Spolupracujete na výzkumných a vývojových projektech s univerzitou či výzkumnou organizací? Vaše i náklady vašich partnerů konkrétního výzkumného projektu mohou být podpořeny z programu Aplikace. Tato Výzva klade důraz na sektor civilního dopravního letectví. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

Apilkace

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, které předpokládají dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software nebo průmyslový vzor
 • projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje realizované individuálně (podniky) nebo v konsorciu (podnik a VaV organizace/univerzita) 

Podporován není základní výzkum ani investiční projekty. 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • smluvní výzkum
 • licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran
 • ostatní provozní náklady (například materiál, náklady na sestavení prototypu)
 • režijní náklady

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti a typu podniku, kategorii činností a zdali je projekt podáván s partnery v konsorciu (tzv. účinná spolupráce na projektu) či samostatně, v minimální výši 2 - 50 mil. Kč (bez účinné spolupráce), v maximální výši 2 - 100 mil. Kč (v účinné spolupráci, v leteckém a kosmickém sektoru či v rámci projektu s pozitivním dopadem na životní prostředí)

 

Průmyslový výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

85 %

85 %

85 %

85 %

ŽADATEL

 • malý, střední či velký podnik, který řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • projekt odůvodněně předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků: funkční vzorek, prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, software, užitný nebo průmyslový vzor
 • velký podnik je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze 1 projekt (v roli žadatele nebo partnera), ale pokud velký podnik realizuje projekty v účinné spolupráci, v sektoru letectví, spolupracuje s malým či středním podnikem a nebo má pozitivní dopady na životní prostředí, tak je oprávněn předložit max. 3 projekty (tzn. tři aktivní žádosti, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner)
 • malý či střední podnik je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze max. 3 projekty (v roli žadatele nebo partnera)
 • výsledek projektu je vysoce inovativní a má tržní potenciál
 • projekty v sektoru letectví ve spolupráci s malým či středním podnikem a nebo projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí jejichž náklady jsou vyšší než 50 mil. Kč budou moci využít fázování (I.fáze realizace v rámci výzvy Aplikace OP PIK a II. fáze realizace z nového operačního programu OP TAK)


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru