POTENCIÁL

Jste firma, která pravidelně inovuje své výrobky? Provádíte průmyslový výzkum a vývoj? Z programu Potenciál lze čerpat dotaci na investici do založení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové základny. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

Potenciál

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • dlouhodobý hmotný majetek: budovy, technologie (stroje a jiná zařízení pro VaV aktivity)
  • dlouhodobý nehmotný majetek: software

MÍRA A VÝŠE PODPORY

  • dotace je vypočtena jako 50 % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 2 mil. Kč, v maximální výši 50 mil. Kč

ŽADATEL

  • malý či střední podnik
  • velký podnik pouze u projektů s významným pozitivním dopadem na životní prostředí nebo projekty podávané společně ve spolupráci s MSP

 VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy 
  • minimální investice do majetku pro MSP 4 mil. Kč, pro VP 10 mil. Kč
  • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
  • výstup projektu musí spadat do odvětví CZ-NACE specifikovaných výzvou (konkrétní oblasti zpracovatelského průmyslu)


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru