PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT

Realizujete projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přímo cílené na životní prostředí? Využijte podpory programu zaměřeného na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace. Podpora je určena projektům kupříkladu v oblasti energetických úspor, nízkoemisních technologií či efektivního využití materiálů.

Prostředí pro život

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podprogram 1: Operativní výzkum ve veřejném zájmu, dílčí cíle:

 • zvýšit efektivitu využívání zdrojů a snížit znečištění životního prostředí;  
 • omezit rizika plynoucí z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí, nedostatečné adaptace na klimatickou změnu a její důsledky;
 • zvýšit kvalitu života obyvatel ČR a zavést prevence znečištění životního prostředí místo likvidace důsledků znečištění.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Zejména:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Náklady na nástroje a vybavení (daňové odpisy)
 • Náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty
 • Nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

ŽADATEL

Hlavní žadatel:

 • Podnik bez ohledu na právní formu a velikost (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty)
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími subjekty)
 • Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace

 

Uchazeči mohou být z celé České republiky, včetně hlavního města Prahy.  

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Míra podpory v Podprogramu 1 je maximálně 85 % (max. 10 mil. Kč na projekt)

Nejvyšší povolené míry podpory:

 

Průmyslový výzkum

Experimentální vývoj

 

Maximální intenzita

Bonifikace za účinnou spolupráci

Maximální intenzita

Bonifikace za účinnou spolupráci

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

100 %

100 %

100 %

Ostatní uchazeči

100 %

100 %

100 %

100 %


VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU


Výsledky relevantní pro Podprogram 1:

 • P – patent
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie
 • F – průmyslový a užitný vzor
 • R – software
 • S – specializovaná veřejná databáze
 • Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
 • V, Vsouhrn – výzkumná zpráva

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru