TREND

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách? Program TREND podporuje především projekty rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpora bude směřovat do následujících technologických oblastí:

Výrobní technologie:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • pokročilé materiály
 • nanotechnologie
 • průmyslové biotechnologie

Digitální technologie:

 • mikro- a nanoelektronika
 • fotonika
 • umělá inteligence

Kybernetické technologie:

 • zabezpečení a konektivita

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady nebo výdaje
 • náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení (vyjma pořízení hmotného a nehmotného majetku, tedy pouze formou odpisů)
 • náklady nebo výdaje na služby (subdodávky)
 • dodatečné režijní náklady nebo výdaje 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti a typu podniku, kategorii činností a zdali je projekt podáván s partnery v konsorciu (tzv. účinná spolupráce na projektu) či samostatně
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 70 % (podprogram 1) či na 80 % (podprogram 2)

 

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

90 %

90 %

90 %

90 %

ŽADATEL

 • podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně (podporgram 1) nebo ve spolupráci s dalšími účastníky (podprogram 1 nebo 2)
 • výzkumné organizace – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy 

PODMÍNKY PROGRAMU

 • předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců
 • výsledkem každého projektu musí být min. jeden z následujících výsledků: F – užitný nebo průmyslový vzor; G – prototyp, funkční vzorek; P – patent; R – software; Z – poloprovoz, ověřená technologie; N  - metodika

Podprogram 1 „Technologičtí lídři“

 • projekty samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací
 • podpora využívání výsledků VaV pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb) 

Podprogram 2 „Nováčci“

 • podpora nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací
 • budou podpořeny výhradně projekty realizované ve spolupráci podniků a výzkumných organizací (účinná spolupráce)
 • doložení dvouleté ekonomické (/účetní) historie uchazeče nebude vyžadováno

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru