ÉTA

Plánujete či zvažujete realizovat projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, v rámci kterého budou zapojeny společenské a humanitní vědy a jehož potencionální výsledky jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny? Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

 • Vývoj interaktivní databáze designérů jako nástroje pro zvýšení dostupnosti inovací prostřednictvím designu
 • Responzivní webová aplikace pro podporu tvorby kvalitního obsahu na sociálních sítích
 • Softwarové prostředky usnadňující komunikaci osob se zdravotním znevýhodněním
 • Výzkum nových postupů a technik pro aplikaci principů oběhového hospodářství v oblasti odpadních plastů 
 • Vývoj specializovaného softwaru pro měření daňové zátěže a jeho aplikace v podnikatelské sféře

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady pracovníků podílejících se na vývoji (včetně stipendií)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)
 • režijní náklady

 MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a typu způsobilých výdajů
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 80 %

 

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

100 %

100 %

100 %

ŽADATEL

 • malé, střední či velké podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • výzkumné organizace – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy

PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • projekt musí být zaměřen na jeden nebo více z níže uvedených aspektů: využívá přínosů multidisciplinárních přístupů, propojuje výzkum technického a netechnického charakteru, vytěžuje potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru