INOVACE - PATENT

Chcete posílit inovační výkonnost vaší firmy a zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích?

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:

 • zveřejnění přihlášky vynálezů
 • udělení patentů
 • udělení ochranných známek
 • udělení užitných vzorů
 • udělení průmyslových vzorů

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • služby oprávněných zástupců (pouze externí nákup služeb oprávněných zástupců při řízení o udělení patentu, průmyslového vzoru, užitného vzoru nebo ochranné známky včetně bankovních poplatků)
 • překlady (jen překlady pro účely přípravy a řízení o udělení práv průmyslového vlastnictví dle programu a výzvy, nikoliv tlumočení)
 • správní poplatky (jen správní poplatky hrazené příslušnému úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do doby udělení či zapsání průmyslového práva)

 MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako 50 % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 100 tis. Kč, v maximální výši 1 mil. Kč

 ŽADATEL

 • malý a střední podnik
 • veřejná výzkumná organizace
 • vysoká škola

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících odvětví:
  • zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura, tj., je vyloučeno poskytnutí podpory do odvětví prvovýroby zemědělských produktů
 • závazný ukazatel projektu (musí být splněn k datu ukončení projektu): počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví, počet přihlášek na ochranu práv průmyslového vlastnictví


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru