INVESTIČNÍ POBÍDKY

Využijte možnosti podpořit svou investiční akci pomocí pobídky.

 • Plánujete významné investice do výrobních technologií, nemovitostí, technologických center nebo do center sdílených služeb?
 • Rádi byste založili výzkumně-vývojové centrum?
 • V rámci projektu se chystáte vytvářet nová pracovní místa?
 • Nejste si jisti, co pro vás znamenají chystané nové legislativní podmínky?

Dne 6. září 2019 vešel v účinnost novelizovaný zákon o investičních pobídkách. Od 1. 1. 2021 navíc platí mírnější podmínky pro malé podniky a také pro podniky, které vyrábí prostředky na ochranu života a zdraví.

Pomůžeme vám zohlednit specifika vašeho záměru a doporučíme investiční pobídku ideální pro váš podnik. Zpracujeme spolu s vámi veškerou dokumentaci k projektu a zajistíme za vás komunikaci s příslušnými orgány.

HARMONOGRAM A ZÁKLADNÍ PARAMETRY

 • Systém hodnocení: průběžný
 • Žádosti o investiční pobídky posuzuje a schvaluje vláda ČR.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zpracovatelský průmysl: zavedení, zvýšení výroby nebo rozšíření výrobního sortimentu, změna celkového výrobního postupu (CZ-NACE sekce C)

 • Technologická centra: vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření VaV centra
 • Centra strategických služeb: zahájení činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby v rámci:
  • Centra pro tvorbu softwaru 
  • Datová centra se zaměřením na ukládaní, třídění a správu dat 
  • High-tech opravárenského centra 
  • Centra sdílených služeb 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • DLOUHODOBÝ MAJETEK:
  • nové strojní zařízení
  • stavby
  • pozemky
  • nehmotný dlouhodobý majetek až do výše hodnoty strojního zařízení
  • Pořízeno do 5 let od příslibu pobídek
 • MZDOVÉ NÁKLADY
  • Dvouleté mzdové náklady pracovníků na nově vytvořených pracovních místech (relevantní pro Technologická centra, Centra strategických služeb)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Výše finanční podpory je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů

 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů; střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů (MSP)
 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů (VP)

ŽADATEL

 • česká nebo zahraniční právnická osoba, podnikající fyzická osoba, která má v rámci svého podnikání alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období

FORMY INVESTIČNÍCH POBÍDEK

 • SLEVA NA DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO DOBU 10 LET
 • HMOTNÁ PODPORA VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
  • 300 nebo 200 tis. Kč/pracovní místo (relevantní pro Technologická centra, Zpracovatelský průmysl)
 •  HMOTNÁ PODPORA NA ŠKOLENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  • 25 % ve výši školících nákladů (relevantní pro Technologická centra, Zpracovatelský průmysl)
 •  HMOTNÁ PODPORA NA POŘÍZENÍ MAJETKU
  • relevantní pro výrobu výrobků na ochranu zdraví a života

PODMÍNKY PROGRAMU

 • Nezahájení prací na projektu před podáním záměru
 • Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let
 • Realizace investiční akce na území České republiky, vyjma Prahy

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru