PORADENSTVÍ

Jste začínajícím nebo rozvojovým malým a středním podnikem v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu či ostatních činností, který by rád využil poradenských služeb? Právě pro vás je tu tento program.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • a) nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu
 • b) nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování plánu digitální transformace části nebo celé společnosti žadatele; výstupy schváleného plánu digitální transformace bude muset žadatel zrealizovat nejméně v rozsahu 30 % schváleného rozpočtu, a to nejpozději do konce udržitelnosti projektu; výdaje na danou realizaci bude moci žadatel uplatnit v rámci podané žádosti o podporu do programu Technologie

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • nákup externích poradenských služeb 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • min. ve výši 100 tis. Kč a max. do výše 1 mil. Kč

ŽADATEL

 • malé a střední podniky 
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • podporovány budou poradenské služby poskytované přímo externími poradci oprávněnými k této činnosti podle platných právních předpisů
 • v rámci jedné předložené žádosti nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b); v případě zájmu o aktivitu a) i b) musí předložit žádosti samostatně
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 2 projekty na jedno IČ


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru