PROOF OF CONCEPT

Potřebujete ověřit technickou proveditelnost a tržní potenciál výzkumného projektu, jehož  cílem je zavedení nového výrobku či služby na trh? Východiskem projektu je nápad nebo rozpracovaný výzkum výzkumné organizace, výstupem pak studie proveditelnosti, která bude sloužit jako podklad pro další fáze projektu. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

  • náklady spojené s vytvořením studie proveditelnosti: osobní náklady pracovníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů, konzultační a externí odborné služby, licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran, ostatní provozní a režijní náklady, materiál
  • náklady na vyslání pracovníků výzkumné organizace k žadateli, aby se podíleli na VaV aktivitách
  • náklady na získání a uznání patentů a licencí

MÍRA A VÝŠE PODPORY

  • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a typu způsobilých výdajů, v minimální výši 300 tis. Kč, v maximální výši 10 mil. Kč

Kategorie činnosti

malý podnik

střední podnik

Náklady na studii proveditelnosti

70 %

60 %

Náklady na pracovníky výzkumné organizace, náklady na patenty

50 %

50 %

ŽADATEL

  • malý či střední podnik

 VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

  • projekt nemůže být zaměřen pouze na ověření komerčního potenciálu
  • studie proveditelnosti musí být zpracována žadatelem, ne externím subjektem
  • projekt nemůže navazovat na výsledky VaV, na kterých žadatel participoval jako spolupříjemce v projektu zcela nebo zčásti financovaném z veřejných zdrojů
  • studie proveditelnosti může dospět i k negativnímu závěru ohledně dalšího pokračování projektu


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru