THE COUNTRY FOR THE FUTURE

Podpora je určena malým a středním podnikům, které chtějí zavést inovace do praxe (inovace postupů i organizační). Aktuální veřejná soutěž je zaměřena na zavádění takových řešení, která mohou v různých ohledech napomoci s bojem proti koronaviru či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejich následkům či prevenci.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpořeny budou inovace postupů a organizační.

Cíleno je na projekty nejen z odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, ale podpora je směřována ale také projektům ve všech dalších odvětvích podnikání, které chtějí zavést inovace provozní, logistické i další organizační procesy, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele včetně zaměstnanců a zákazníků firem. Tedy projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat a přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, vybavení ve výši odpisů 
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

Způsobilými náklady projektu mohou být i další náklady v režimu Nařízení de minimis (pokud uchazeč nemá limit podpory vyčerpán jinými podporami):

 • de minimis – neinvestice“ – v této položce lze uplatnit další náklady související s řešením projektu, například náklady související s inovací produktu/produktů, jimž je přizpůsobován výrobní postup nebo procesy organizace, jež představují hlavní náplň projektu; uznatelné jsou v této položce také náklady na přípravu žádosti o dotaci a další podobné administrativní náklady.
 • „de minimis – investice“ – v této položce lze uplatnit další náklady související s řešením projektu, a to povahy nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (uplatňována je pořizovací cena).

Náklady z obou „de minimis“ položek souhrnně nesmí přesáhnout polovinu nákladů projektu.

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč
 • intenzita podpory může dosáhnout nejvýše 50 % celkových uznaných nákladů projektu za klasické nákladové položky, na náklady uznané v položkách „de minimis“ může být až 100 % těchto nákladů 
 • Při kombinaci těchto podpor lze tak dosáhnout až 75% podpory

ŽADATEL

 • malé či střední podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • zahájení řešení v období od 4. 4. 2020 do 1. 9. 2020
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 8. 2023
 • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců
 • maximálně 2 návrhy na žadatele

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru