THE COUNTRY FOR THE FUTURE

Podpora je určena malým a středním podnikům, které chtějí zavést inovace do praxe, například s využitím výsledků VaV v oblasti technologických řešení a inovací v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence. Projekty mohou obsahovat samotný proces přípravy zavedení inovace ve firmě, pořízení know-how, potřebných technologií či certifikaci nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podpořeny budou inovace postupů a organizační inovace či inovace produktu samostatně nebo v kombinaci:

Inovace produktu: změna technické specifikace, komponentů, materiálů, zakomponovaného sw, uživatelské přístupnosti nebo ostatních funkčních charakteristik. Inovovaný produkt musí být nový nebo výrazně zlepšený alespoň pro podnik a musí být implementovaný na trhu. V okamžiku ukončení projektu musí být výsledek uveden do praxe/připraveno uvedení na trh.

Inovace procesu: zásadní změna procesu výroby – uplatnění nového nebo výrazně zdokonaleného způsobu výroby – včetně významných změn technik, zařízení nebo programového vybavení. Lze i zahájit zcela novou činnost (ale inovativně). Inovativnost: úspora energií, materiálu, automatizace atd... Typicky instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické zařízení nebo snímače pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy; robotizace atd.

Organizační inovace: inovace ve fungování žadatele – typicky zavedení/rozšíření CRM/ERP systému. Inovativnost: elektronizace, automatizace, zejména logistika, řízení procesů výroby, propojování informačními systémy atd.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Inovace procesu, organizační inovace:

 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • osobní náklady
 • náklady na nástroje, vybavení ve výši odpisů 
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

Inovace produktu: dotace v režimu Nařízení de minimis (pokud uchazeč nemá limit podpory 200 tis. EUR vyčerpán jinými podporami):

 • „de minimis – neinvestice“: náklady na získání patentů, náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací včetně nákladů na přípravu žádosti o dotaci (tyto náklady mohou vzniknout před podáním žádosti)
 • „de minimis – investice“: pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • maximální výše účelové podpory jednoho projektu je stanovena na 25 mil. Kč
 • intenzita podpory může dosáhnout nejvýše 50 % celkových uznaných nákladů projektu 

ŽADATEL

 • malé či střední podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně
 • z celé České republiky, včetně Hlavního města Prahy
 • startupy - pokud doloží odbornou způsobilost a využijí historii zaměstnanců

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • doba trvání řešení projektu maximálně 36 měsíců
 • jeden subjekt může podat pouze jednu žádost
 • výhodu mají projekty zaměřené na problematiku COVID-19

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru