ZÉTA

Plánujete realizovat projekt, jehož výsledek bude mít potenciál uplatnění v nových produktech, výrobních postupech či službách, a rádi byste získali finanční podporu na výdaje s tím spojené? Pokud ano, pak s vámi rádi probereme dotační možnosti z programu Zéta. Kontaktujte nás pro podrobné informace o podmínkách čerpání podpory a termínech pro podávání žádostí.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady (mzdy výzkumných pracovníků, techniků atd.) včetně stipendií, osobní náklady mentorů (maximálně do výše 50 tis. Kč/rok zvlášť u každého z nich)
 • režijní náklady na subdodávky
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě daňových odpisů
 • ostatní přímé náklady (duševní vlastnictví, materiál, služby náklady na provoz, cestovní náklady)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a typu způsobilých výdajů, v maximální výši 10 mil. Kč
 • maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 85 % 

 

Aplikovaný výzkum

Experimentální vývoj

 

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Bez spolupráce

S účinnou spoluprací

Malý podnik

70 %

80 %

45 %

60 %

Střední podnik

60 %

75 %

35 %

50 %

Velký podnik

50 %

65 %

25 %

40 %

Výzkumná organizace

100 %

100 %

100 %

100 %

ŽADATEL 

 • malé, střední či velké podniky, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků
 • výzkumné organizace, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky 
 • z celé ČR, včetně Hlavního města Prahy

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • řešitelský tým je nejméně čtyřčlenný (tj. 3 studenti/mladí výzkumní pracovníci ≤ 35 let, z toho jeden vedoucí řešitelského týmu + mentor/mentoři bez stanovení minimálního věku)
 • členové řešitelského týmu jsou zaměstnanci uchazeče nebo se jimi po udělení podpory stanou (DPP, DPČ, HPP)
 • projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z následujících druhů výsledků: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy, léčebný postup, památkový postup, specializovaná mapa s odborným obsahem, certifikovaná metodika, metodiky schválené příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá, metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem, souhrnná výzkumná zpráva, software, ostatní výsledky 


CHCI KONZULTACI ZDARMA

 

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru