Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Rádi byste zvýšili odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí vašich zaměstnanců nebo zlepšili adaptabilitu vašich starších pracovníků? Pak je právě vám k dispozici program Podnikové vzdělávání zaměstnanců II.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • vzdělávací aktivity
 • náhrady za školené zaměstnance

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • minimální výše dotace je 500 000 Kč
 • maximální výše celkových způsobilých nákladů projektu je 10 000 000 Kč
 • maximální míra podpory činí 85 % výdajů
 • projekt může být podpořen v režimu de minimis, nebo v režimu blokové výjimky na vzdělávání

ŽADATEL

 • zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty
 • OSVČ
 • státní podniky

PODMÍNKY PROGRAMU

 • výzva umožní realizovat projekty až na dobu 24 měsíců
 • vzdělávání se mohou zúčastnit zaměstnanci provozoven s místem výkonu práce na území ČR – osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce
 • splnění tzv. bagatelní podpory – úspěšní absolventi v projektu. Úspěšný absolvent absolvuje kurzy v rozsahu 40 hodin a zároveň absolvuje nejméně 70 % délky kurzu
 • podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávání, které podnik organizuje za účelem, aby dodržel závazné vnitrostátní normy vzdělávání
 • v rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů
 • Režim financování projektu metodou jednotkových nákladů je založen na tom, že poskytovatel podpory definuje jednotky a k nim odpovídající jednotkové náklady. Podle toho, kolika jednotek se příjemci podaří v souladu se stanovenými podmínkami dosáhnout, je vypočtena výše podpory, na kterou má projekt nárok. Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených kurzech.

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru