Daňový odpočet na výzkum a vývoj

Realizujete-li aplikovaný výzkum či vývoj, neváhejte využít daňové odpočty. Společnosti, které splňují zákonná kritéria si tak mohou automaticky odečíst od základu daně 100 % výdajů na výzkum a vývoj. Novelizace daňových odpočtů na výzkum a vývoj v roce 2019 přináší dílčí snížení míry nejistoty pro podnikatele. Neváhejte nás proto kontaktovat, velmi rádi vám s uplatněním odpočtu na VaV a přípravou všech potřebných podkladů pomůžeme.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Odpočty fungují tak, že si společnost každou korunu, kterou vynaloží na vědu a výzkum, může od základu odečíst dvakrát:

 • poprvé jako daňově uznatelný náklad
 • podruhé jako zvláštní odečitatelnou položku.

UPLATNITELNÉ VÝDAJE

 • mzdy zaměstnanců, včetně odvodů
 • materiál a energie
 • cestovné
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku
 • telefon a internet
 • úplata finančního leasingu
 • další provozní náklady, jako energie atd.
 • služby pořízené od vysokých škol a výzkumných organizací

ŽADATEL

Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, celá ČR vč. Prahy.

Např.: automobilový průmysl; IT technologie; strojírenství; elektrotechnika; stavebnictví; chemický průmysl a farmacie; energetika; potravinářský průmysl apod.

NÁLEŽITOSTI

 • interní směrnice ke sledování projektů VaV a výdajů na ně vynaložených
 • analýza plánovaných projektů a zakázek
 • vypracování tzv. Projektu výzkumu a vývoje
 • popis ocenitelného prvku novosti a popis překonaných technických nejistot
 • stanovení metodologii výpočtu uplatnitelných nákladů na VaV
 • vedení oddělené účetní evidence nákladů na VaV průběžně
 • stanovení způsobu kontroly a vyhodnocování výsledků projektu

Zásadní změny novelizace jsou následující:

 • projekt výzkumu a vývoje bude nově sepisován zpětně k termínu podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období
 • před zahájením projektu bude nutné odeslat na FÚ pouze avízo obsahující identifikaci podnikatele a název projektu vystihující jeho zaměření.

VYBRANÉ PODMÍNKY

 • základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti (v rámci podniku, nikoliv trhu) a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty
 • odečet se provádí dvakrát ze základu daně za jedno účetní období
 • odpočty lze převést až do následujících tří účetních období
 • uplatnění odečtu i v případě neúspěšného výsledku projektu VaV
 • účetně nemá vliv na hospodářský výsledek společnosti

Odpočty na VaV jsou efektivním prostředkem nepřímého financování českých firem. Investovat dovýzkumu a vývoje se firmám vyplatí, protože tím zvyšují svou konkurenceschopnost a šanci uspět nasvětových trzích.

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru