Investiční pobídky

Investiční pobídky patří mezi národní zdroje podpory podnikatelských aktivit a žádat o ně mohou české i zahraniční společnosti s investičním projektem do výroby, technologického centra či centra sdílených služeb na území ČR.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • zpracovatelský průmysl: zavedení nebo rozšíření výroby, CZ NACE Sekce C
 • technologická centra: vybudování nebo rozšíření VaV centra
 • centra strategických služeb: zavedení nebo rozšíření
  • centra sdílených služeb
  • centra pro tvorbu software
  • high tech opravárenského centra
  • datového centra
  • centra zákaznické podpory (call centra)

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • DLOUHODOBÝ MAJETEK:
  • nové strojní zařízení (minimálně polovina celkových způsobilých výdajů)
  • stavby
  • pozemky

NEBO

 • MZDOVÉ NÁKLADY
  • Dvouleté mzdové náklady pracovníků na nově vytvořených pracovních místech

FORMY INVESTIČNÍCH POBÍDEK

SLEVA NA DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB PO DOBU 10 LET: 

 • úplná – uplatnitelná na celou daňovou povinnost po dobu 10 let až do dosažení stropu veřejné podpory
 • částečná – uplatnitelná po dobu 10 let až do dosažení stropu veřejné podpory, lze uplatnit pouze na nárůst daňové povinnosti vyplývající z realizace projektu (splatná daň je vypočtena jako průměr za 3 zdaňovací období, která předchází splnění minimálních podmínek zákona, sleva se uplatňuje na výši daňové povinnosti, která tuto částku přesahuje)

HMOTNÁ PODPORA VYTVÁŘENÍ NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST

 • Zvýhodněné průmyslové zóny: 300 tis. Kč/pracovní místo, regiony s mírou nezaměstnanosti 50 % nad průměrem v ČR: 200 tis. Kč/pracovní místo, regiony s mírou nezaměstnanosti 25 % nad průměrem v ČR: 100 tis. Kč/pracovní místo

HMOTNÁ PODPORA REKVALIFIKACE NEBO ŠKOLENÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 • regiony s mírou nezaměstnanosti 50 % nad průměrem v ČR: 50 %, regiony s mírou nezaměstnanosti 25 % nad průměrem v ČR: 25 %
 • hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců se nezapočítává do stropu veřejné podpory.

HMOTNÁ PODPORA NA POŘÍZENÍ MAJETKU 

 • relevantní pouze u „strategické investiční akce“ ve zpracovatelském průmyslu nebo technologických centrech, do maximální výše 10 % z uznatelných investičních nákladů, podléhá schválení ze strany vlády

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITOSTI

 • Poskytnuté po dobu až 5 let na základě souhlasu obce s osvobozením. Míru osvobození od daně z nemovitostí stanoví obec.

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Výše finanční podpory je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů

 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 • česká nebo zahraniční právnická osoba, podnikající fyzická osoba 

VYBRANÉ PODMÍNKY

PODMÍNKY PRO KVALIFIKACI – SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY TYPY PODPROVANÝCH AKTIVIT

 •  Nezahájení prací na projektu před podáním záměru
 • Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek
 • Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let

 SPECIFICKÉ PODMÍNKY – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 • Minimální investice do majetku ve výši 50 mil. Kč (regiony I) nebo 100 mil. Kč (regiony II)
 • Investice do strojního zařízení musí činit minimálně 25 mil. Kč (regiony I) nebo 50 mil. Kč (regiony II)
 • Vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst
 • Strategická investiční akce“ (možno čerpat hmotnou podporu na pořízení majetku): Minimální investice do majetku 500 mil. Kč, minimální investice do strojního zařízení 250 mil. Kč, vytvoření minimálně 500 pracovních míst
 • Uznatelné náklady (náklady, ze kterých je vypočítávána výše investiční pobídky):
  • Majetek, kde strojní zařízení musí tvořit minimálně 50%
 • Výpočet výše investiční pobídky:
  • 25 % z uznatelných nákladů: celková výše investiční pobídky v součtu (zahrnují se všechny typy pobídky) nesmí přesáhnout 25 % z uznatelných nákladů, pro střední podnik je procento navýšeno o 10 %, pro malé podniky o 20 %

SPECIFICKÉ PODMÍNKY – TECHNOLOGICKÁ CENTRA

 • Minimální investice do majetku ve výši 10 mil. Kč
 • Investice do strojního zařízení musí činit minimálně 5 mil. Kč
 • Vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst
 • „Strategická investiční akce“ (možno čerpat hmotnou podporu na pořízení majetku): Minimální investice do majetku 200 mil. Kč, minimální investice do strojního zařízení 100 mil. Kč, vytvoření minimálně 100 pracovních míst
 • Uznatelné náklady (náklady, ze kterých je vypočítávána výše investiční pobídky):
  • Majetek, kde strojní zařízení musí tvořit minimálně 50 % nebo
  • Mzdové náklady nových pracovníků po dobu 2 let
 • Výpočet výše investiční pobídky:
  • 25 % z uznatelných nákladů: celková výše investiční pobídky v součtu (zahrnují se všechny typy pobídky) nesmí přesáhnout 25 % z uznatelných nákladů, pro střední podnik je procento navýšeno o 10 %, pro malé podniky o 20 %

 SPECIFICKÉ PODMÍNKY – CENTRA STRATEGICKÝCH SLUŽEB

 • Vytvoření minimálně:
  • 20 nových pracovních míst v případě centra pro vývoj software a datového centra
  • 70 nových pracovních míst v případě centra sdílených služeb a opravárenského centra
  • 500 nových pracovních míst v případě call centra
 • Mezinárodní přesah: služby poskytované centrem musí kromě České republiky přesáhnout území nejméně dvou dalších států
 • Uznatelné náklady (náklady, ze kterých je vypočítávána výše investiční pobídky):
  • Majetek, kde strojní zařízení musí tvořit minimálně 50 % nebo
  • Mzdové náklady nových pracovníků po dobu 2 let
 • Výpočet výše investiční pobídky:
  • 25 % z uznatelných nákladů: celková výše investiční pobídky v součtu (zahrnují se všechny typy pobídky) nesmí přesáhnout 25 % z uznatelných nákladů, pro střední podnik je procento navýšeno o 10 %, pro malé podniky o 20 %
  • 6,25 % uznatelných nákladů pro datová centra

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru