Aktuální informace o programech podpory podnikání

19. 07. 2014

V posledních dnech byly aktualizovány dokumenty Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace. Dále došlo k úpravě způsobu dokládání kvalifikace.

V Pokynech k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele došlo k aktualizaci v sekci Vzorových dokumentů, které jsou dostupné na těchto stránkách. Níže je uveden souhrn změn v dokumentu, který byl upraven v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů, platnými od 9. června 2014.

  • Byla upravena možnost účasti projektanta dle aktuálních Pravidel pro výběr dodavatelů.
  • Od 9. června je zavedena dle Pravidel pro výběr dodavatelů změna lhůty pro podání nabídek. Začíná běžet již den následující po dni, ve kterém došlo k odeslání oznámení k uveřejnění (např. Oznámení odesláno v pondělí, lhůta začíná běžet již v úterý).
  • Od 9. června již není vyžadován způsob prokázání dle § 53 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
  •  Od 9. července platná Pravidla pro výběr dodavatelů neukládají zadavateli povinnost zasílat pozvánku na jednání hodnotící komise poskytovateli dotace.

Změny byly zahrnuty také v obecné části Pokynů pro žadatele a příjemce dotace z OPPI, kdy byly zahrnuty výše uvedené změny v části Díl II – Výběr dodavatelů.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru