Dalších 84 miliard z EU pro české zemědělství

09. 07. 2014

Na další dotace se mohou těšit zemědělci, potravináři a lesníci. Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020, předložený ministerstvem zemědělství Marianem Jurečkou.

Jde o základní dokument pro čerpání dotací z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v daném programovém období. Na podporu českých zemědělců, potravinářů a lesníků je dohromady připraveno zhruba 84 miliard korun, což je však o něco méně než v předchozím období. Do 17. července 2014 bude Program rozvoje venkova předložen ke schválení Evropské komisi, která by ho měla schválit začátkem roku 2015.

Cílem Programu rozvoje venkova je dle ministra zemědělství Mariana Jurečky především srovnatelné postavení sektoru našeho zemědělství s ostatními členskými státy Evropské unie. Nový Program rozvoje venkova (PRV) navazuje na předchozí úspěšné programy MZe. Jeho zaměření je ale užší, protože kvůli úsporám EU má oproti období 2007 - 2013 rozpočet nižší o zhruba 16 miliard, které byly vyčleněny do kohezní politiky. V rámci nového PRV proto nebudou nadále zařazeny podpory pro obce a nezemědělské podnikatele, ty budou řešeny prostřednictvím operačních programů ostatních resortů.

V rámci Programu rozvoje venkova budou opatření cílená především na investice do zemědělských podniků včetně podpory mladých zemědělců a diverzifikace činnosti, kdy budou předmětem podpory např. stáje, sklady, technologie pro živočišnou i rostlinnou výrobu, jímky, hnojiště, speciální stroje, kotelny na biomasu, technologie a provozovny pro nezemědělskou činnost, bioplynové stanice či agroturistika. Dále budou podporovány investice do zpracování zemědělských produktů, balení a značení výrobků včetně monitoringu kvality.

Pokud jde o oblast investic do lesního hospodářství, půjdou peníze zejména na rekonstrukce a výstavbu lesních cest, na pořízení lesnických strojů a technologií šetrných k životnímu prostředí, zpracování dřeva v malých pilařských provozovnách, budování retenčních nádrží, hrazení bystřin, protipovodňová opatření nebo obnovu po kalamitách. Nadále budou podporovány pozemkové úpravy. Další součástí programu jsou opatření plošná, zaměřená na udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní půdě.

V rámci Programu podpor ve vinohradnictví dostanou peníze i vinaři. V letech 2014 až 2018 jim bude vyčleněno přes 700 milionů korun. Cílem je konkurenceschopnost českých vín na světových trzích a přeměna vinic.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru