Dotace na cirkulární řešení v podnicích – již brzy!

Další plánovaná výzva z NPO přinese dotace na investice do inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin, ale i na další aktivity, které umožní firmám zapojit se do cirkulární ekonomiky.

Chcete zpracovávat vlastní odpadový materiál a dále ho používat ve výrobě? Dotace může pokrýt pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin a výrobky s jejich obsahem, snížení materiálové náročnosti výroby, recyklace odpadů či zavádění ekodesignu.

Příklad dotovaných cirkulárních řešení

Nedokážete si takové cirkulární řešení, na které lze získat dotaci, představit? Inspirovat se můžete firmou Fortemix, která se rozhodla investovat do inovace produktu a pořídila si tak unikátní technologické zařízení – speciální linku k výrobě jedinečných PVC podlahových dlaždic. Na tu se jí podařilo získat dotaci ve výši zhruba 25 mil. Kč. Více detailů si můžete přečíst v case study na webu Cirkularnidotace.cz.

Výhody cirkulárních řešení

  • Umožní vám posílit materiálovou soběstačnost firmy.
  • Přilákáte nové zákazníky, a to nejen ty, kteří se zajímají o vliv výrobků na životní prostředí.
  • Na trh přinesete atraktivní inovaci a posílíte svou konkurenceschopnost.

Výzva by měla být otevřena i pro velké podniky v celé ČR, včetně Prahy.

Jakmile budou známa přesná data vyhlášení a příjmu žádostí, budeme vás bezprostředně informovat. Zatím s námi váš projekt můžete konzultovat, abyste zvýšili jeho šanci na úspěch.