Dotační příležitosti v prvním čtvrtletí 2022

Chtěli bychom vám trochu podrobněji představit dotační příležitosti, které nás čekají již v 1. čtvrtletí tohoto roku.

Možnosti financování vašich projektů jsou opravdu různorodé. Od těch, které jsou zaměřené na cirkulární ekonomiku, přes výzkum, vývoj a moderní technologie až po investiční pobídky ve formě slevy na dani nebo podpory nových pracovních míst.