Finální podoba programu IROP již byla vládou zaslána ke schválení

06. 08. 2014

V novém programovém období 2014 – 2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operačních program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Zpracování programu IROP již prošlo řadou úprav. V současné době již byly zapracovány nejen požadavky Evropské komise, ale také dalších 600 návrhů partnerských subjektů, které se podílí na přípravě programu. V polovině července již byla odeslána finální podoba programu Evropské komisi, jež se musí do 8 týdnu vyjádřit vládě. Na začátku roku 2015 se předpokládá schválení IROP a první žádosti o dotace bude možno předkládat na konci prvního čtvrtletí.

Obsahové zaměření podpory bude vycházet zejména z témat podporovaných EU – navázání na strategii Evropa 2020 – tak i ze strategických dokumentů ČR. V rámci IROP je zaměření podpory vymezeno úžeji a řada předchozích podporovaných aktivit již nebude nyní podporována formou dotací, nýbrž prostřednictvím finančních nástrojů.  

Mezi aktivity, které již nebudou podporovány, patří infrastruktura cestovního ruchu (vyjma významného kulturního dědictví) a infrastruktura občanské vybavenosti (vyjma úspor energií a podpory školství.

Výše podpory z evropských fondů bude nadále činit 85 % u projektů, které nezakládají veřejnou podporu. Nicméně, významně se sníží dotace pro projekty, které narušují tržní prostředí. Nová podpora bude dosahovat pouze 25 %, 35 % a 45 % v závislosti na velikosti podniku.

Pro projekty organizačních složek státu a jejich příspěvkových organizací bude zprostředkujícím subjektem Centrum pro regionální rozvoj. Dále významná část programu bude vyčleněna na podporu venkovských oblastí pro místní akční skupiny, to má vliv zejména pro regionální žadatelé, kteří budou moci řešit většinu činnosti s místními subjekty v regionech.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru