Od 1. ledna 2022 bude platit nová mapa regionální podpory pro období 2022–2027, která ovlivní mimo jiné i výši podpory u projektů žádajících o investiční pobídku.

Investiční pobídky lze využít k financování významných investic do výrobních technologií, nemovitostí, technologických či výzkumně-vývojových center nebo center sdílených služeb či výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu. Ucházet se o ně mohou podniky všech velikostí.

Od nového roku se budou investiční pobídky pro podnikatele řídit novými pravidly pro výpočet poskytnuté podpory. V návaznosti na revidované pokyny Evropské komise k regionální státní podpoře byla Komisí schválena mapa státní podpory regionů Česka na období 2022−2027, která definuje, které regiony v ČR jsou způsobilé pro regionální podporu a v jaké výši.

Míra podpory slouží pro výpočet investiční pobídky, která je, v případě schválení žádosti vládou, příjemcům udělena. Zatímco v některých regionech se od nového roku míra podpory zvýší, v jiných dojde ke snížení. Aktuálně je výpočet podpory odvozen pouze od velikosti podniku. Velké podniky získají 25 % z uznatelných nákladů, střední podniky 35 % a malé 45 % (vyjma Prahy, kde udělit tuto formu podpory nelze vůbec). Od 1. ledna 2022 se míra veřejné podpory v Karlovarském a Ústeckém kraji zvýší o 15 %, firmy tedy se svými žádostmi vyčkávají na leden.

V Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji dojde ke zvýšení podpory o 5 %, i v tomto případě se tedy vyplatí s podáním žádosti počkat na příští rok. Ve Středočeském, Plzeňském, Jihočeském, Jihomoravském kraji a kraji Vysočina naopak míra podpory klesne o 10 %. Pokud tedy firmy mají v plánu o pobídku zažádat, je výhodné to stihnout do konce roku. Pro lepší přehlednost jsme pro Vás připravili mapu, na níž je vidět, ve kterých regionech dojde k navýšení podpory a ve kterých naopak ke snížení.

nová regionální mapa pro dotace

V případě zájmu o informace o investičních pobídkách nás neváhejte kontaktovat. Rádi s vámi zkonzultujeme váš investiční projekt.