Možnost podílet se na podobě výzev z připravovaného Operačního programu zaměstnanost 2014+

10. 09. 2014

V současné době probíhá příprava Operačního programu zaměstnanost 2014+, v rámci kterého dojde ke zjednodušenému vykazování výzev na vzdělávací kurzy pro zaměstnance organizací realizujících projekty financované z Evropského sociálního fondu.

V praxi to znamená, že odpadne značná administrativní zátěž a proces výběru žádostí se značně zjednoduší. Příjemce dotace nově nebude povinen předkládat finanční přílohy monitorovací zprávy (účetní doklady, výpisy z bankovního účtu, pracovní výkazy).

Zjednodušené vykazování vyžaduje přesnější vymezení podporovaných aktivit a jejich parametrů již ze strany vyhlašovatele výzvy. Z tohoto důvodu mají potencionální žadatelé o dotaci možnost vyjádření se ke konkrétním tématům vzdělávacích kurzů. Názory mohou vyjadřovat personalisté, odpovědné osoby z jednotlivých firem, osoby z akademické oblasti či další osoby nebo instituce dotčené tématem. Názory se vypisují do připravené tabulky, kterou najdete v excelovém souboru zde. Vyplněná tabulka se zasílá na emailovou adresu: barbora.konikova@mpsv.cz. Je však nezbytné uvést, jakou firmu či instituci žadatel zastupuje. Neměly by se uvádět návrhy kurzů, které jsou využitelné jen v jedné či několika specifických firmách.

Na základě postřehů žadatelů o dotaci bude vytvořen katalog vzdělávacích kurzů podporovaných v jednotlivých výzvách. Zjednodušené vykazování nebude plošně pro všechny výzvy. Žadatel tak bude mít možnost napsat projektový záměr podle individuálních a specifických potřeb cílové skupiny. 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru