Plánované otevření 7. výzvy v Operačním programu Praha Adaptabilita se blíží!

08. 09. 2014

Praha se připravuje na mimořádné otevření 7. výzvy pro konzultaci projektů a předkládání projektových žádostí, termín byl stanoven na polovinu září tohoto roku. 

Tato nová výzva bude obsahově navazovat na již proběhlou 5. výzvu pro prioritní osu 2. Budou podporovány obdobné aktivity i cílové skupiny.

Společně s vyhlášením výzvy budou zveřejněny všechny nezbytné informace, mezi které patří popis podrobných aktivit a cílových skupin, definice oprávněných žadatelů, finanční informace, termíny a podmínky pro konzultace projektových záměrů, termíny a podmínky pro zpracování a předkládání projektových žádostí, termíny seminářů pro žadatele i kontakty na pracovníky, kteří budou odpovídat na dotazy žadatelů a poskytovat konzultace.

Důvodem vyhlášení výzvy jsou nedočerpané prostředky a navýšení dispozibilní alokace díky pohybu směnného kurzu. Hlavní rozdíl mezi výzvami bude spočívat v délce realizovaných programů. Všechny projekty realizované v nové 7. výzvě budou muset být ukončeny nejpozději do října 2015. Z tohoto důvodu budou upravené podmínky realizace.

Specifickým cílem této prioritní osy je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce. Projekty by měly být zaměřené na začleňování znevýhodněných osob, kterými jsou lidé ohrožení sociálním vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené, osoby s nedokončeným vzděláním, osoby se zdravotním znevýhodněním, příslušníci menšin apod. Podporuje se jak začlenění znevýhodněných osob na trh práce, tak i začleňování osob dlouhodobě pečujících o závislého člena rodiny. 

Podrobnější informace o plánované výzvě naleznete zde.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru