Poslední šance na získání dotace vystřídá pauza, nové programy však nabídnou nové možnosti

23. 06. 2021

V oblasti dotací s napětím očekáváme, jak budou vypadat programy, v rámci kterých budou rozdělovány evropské prostředky až do roku 2027. A na co se tedy můžeme těšit?

Pomineme-li Operační program Technická pomoc, Česká republika má připraveno, vedle programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, celkem 8 operačních programů. Z těch, které jsou relevantní pro podnikatelský sektor, musíme zmínit především:

  • Operační program Životní prostředí z pera Ministerstva životního prostředí,
  • Operační program Spravedlivá transformace,
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

K dispozici však bude i podpora z národních prostředků nebo financí získaných v rámci Národního plánu obnovy.

Jak? Ministerstvo průmyslu a obchodu odpovídá: Tak!

Ano, tak lze vystihnout podstatu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, který navazuje na Operační program Jana Amose Komenského od Ministerstva školství. Podpora podnikatelskému sektoru má cílit především na aplikovaný výzkum a inovace.

Jednotlivé programy budou zacíleny nejen na výzkum, vývoj a inovace, digitalizaci či Průmysl 4.0, ale i na nízkouhlíkové technologie a oběhové hospodářství (cirkulární ekonomiku). Velký důraz bude kladen na podporu malých a středních podniků, ovšem i velké podniky budou moci čerpat podporu v případě, že splní určité podmínky.

Podpora výzkumu a vývoje

Podpora výzkumu a vývoje v podobě grantů od Technologické agentury se vesměs nemění. Veřejné soutěže jsou naplánovány na tento rok a razantní změny se neočekávají. Firmy mohou žádat o podporu na své vlastní projekty aplikovaného výzkumu v různých oblastech, ať již realizované ve spolupráci s výzkumnými organizacemi nebo s jinými partnerskými podniky. Firmy, které spolupracují s firmami v zahraničí, se mohou ucházet o podporu v tzv. cofundových výzvách.

Přechod na klimatickou neutralitu

Operační program spravedlivé transformace bude pomáhat v těch regionech, které jsou nejvíce zasažené plánem Zelené dohody a souvisejícím přechodem na klimatickou neutralitu. V České republice se to bude týkat 3 krajů: Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého. Podpora bude určena například pro projekty výzkumu, vývoje a inovací, oběhového hospodářství. Čerpat bude možné i na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci pracovníků.

Odpady, co s nimi?

Příležitosti pro podnikatelské subjekty se v Operačním programu životní prostředí naskytnou především v oblastech zpracování odpadů a prevence vzniku odpadů. 

Na finální znění jednotlivých programů, harmonogramy a konkrétní podmínky výzev si budeme muset ještě chvilku počkat, neboť prochází připomínkovými řízeními a schvalovacími procesy, jak na národní, tak na evropské úrovni. Již teď je ale jasné, že nás čeká období velkých příležitostí.

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru