Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je stále otevřen

22. 09. 2014

Cílem projektu je podpora podniků s prorůstovým potenciálem, které chtějí zvýšit či prohloubit kvalifikaci svých zaměstnanců a proškolit nové zaměstnance.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání. Projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ se mohou účastnit zaměstnavatelé, kteří realizují svoji činnost v těchto odvětvích - strojírenství, stavebnictví, nezávislý maloobchod, pohostinství a gastronomie, terénní sociální služby, odpadové hospodářství. 

Příspěvek lze poskytnout na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů včetně částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a dále pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Žadatel může podat maximálně tři žádosti o příspěvek na úhradu nákladů na zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců po jedné vzdělávací aktivitě nebo 1 žádost až se třemi vzdělávacími aktivitami.

Projekt je otevřen ve všech krajích kromě hl.m. Prahy. Výše příspěvku může být maximálně 500 000 Kč měsíčně. Vzdělávací aktivity musí být ukončeny v průběhu roku 2015, přičemž nesmějí trvat déle než 18 měsíců. Mezi oblasti vzdělávání patří další profesní vzdělávání a odborná jazyková výuka.

 

Více informací naleznete zde.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru