SIGMA: Nová možnost podpory pro projekty se společenským přesahem i pro začínající výzkumníky

Zcela nový a komplexní program s cílem podpořit aplikovaný výzkum a inovace byl již schválen. Vyhlášení první veřejné soutěže, tentokráte zaměřené na zvýšení potenciálu a efektivity výzkumu společenských věd, humanitních věd a umění, očekáváme už v říjnu tohoto roku.

Nový program SIGMA by měl nahradit především program ÉTA (zaměřený na projekty společenského, humanitního a uměleckého zaměření) a program ZÉTA (pro projekty zapojující mladé začínající výzkumníky). Také by měl implementovat aktivity programů GAMA, DELTA i některých unijních nástrojů.

Jedním z hlavních cílů SIGMY je přispívat k efektivní vzájemné spolupráci výzkumných organizací a podniků a díky výzkumu, vývoji a inovacím dosahovat kladných celospolečenských dopadů.

Hlavními výhodami programu jsou  jsou efektivita, pružnost a variabilita, ale i propojení s unijními programy. Díky velmi širokému zaměření a nastavení pouze základních parametrů dokáže pružně reagovat na aktuální problémy v oblasti výzkumu a inovací. Podrobné tematické a technické podmínky budou stanoveny teprve v rámci jednotlivých vyhlašovaných veřejných soutěží, kterých by mělo  být každoročně vyhlašováno hned několik. Lze se tak těšit na opravdu intenzivní vlnu podpory!

Program bude mít 5 dílčích cílů:

  • Aktivity tzv. předaplikačního výzkumu – zefektivnění transferu poznatků a výsledků výzkumu a vývoje z výzkumných organizací do praxe (podstata programu GAMA)
  • Začínající výzkumníci a vyrovnání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu – podpora spolupráce začínajících výzkumníků při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe (podstata programu ZÉTA)
  • Podpora společenských věd, humanitních věd a umění – posílení v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb (podstata programu ÉTA)
  • Mezinárodní spolupráce – podpora mezinárodní spolupráce a integrace českých týmů, výzkumných organizací a podniků do mezinárodních aktivit (podstata programu DELTA a unijních nástrojů)
  • Průřezová podpora – podpora opatření, která budou směřována do oblastí, jež nespadají do zaměření programů na podporu aplikovaného výzkumu a inovací

Základní parametry, včetně alokace, trvání projektů i intenzity podpory, budou nastavovány dle uvedených dílčích cílů. Doba trvání programu je prozatím stanovena od roku 2022 do roku 2035.

Pokud chcete pomoci s přípravou svého projektu a zvýšit tak šanci na získání dotace, sjednejte si nezávaznou konzultaci již nyní!