Udržitelný rozvoj cestovního ruchu – výzvy otevřeny do 25.9.!

05. 09. 2014

Šanci na získání dotací mají projekty z prioritní osy č. 4- Udržitelný rozvoj cestovního ruchu z Regionální operační programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013.

Osa zahrnuje oblasti budování a rozvoje kapacit cestovního ruchu, zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení, podporu marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Mezi podporované aktivity patří například revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek, modernizace a úprava lázeňské infrastruktury, zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu, konání konferencí či seminářů na podporu rozvoje cestovního ruchu a lázeňství, vytváření systémů informování turistů o přírodních a kulturních zajímavostech regionu.

Výzva je vyhlašována se zbytkovou finanční alokací, přičemž cílem je úplné vyčerpání finanční prostředků v jednotlivých oblastech podpory. Rozpočet programu je 220 000 000 Kč, z čehož je minimální příspěvek na projekt 4 250 000 Kč a maximální příspěvek na projekt je 42 500 000 Kč. Více informací naleznete zde.

Mezi příjemce podpory patří kraje, organizace krajem a obcemi zřízené a založené, obce, svazky obcí, NNO-pouze v případě dopadu projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel, podnikatelské subjekty s více než dvouletou podnikatelskou historií, zájmová sdružení právnických osob, organizační složky státu a spolky. Realizace jednoetapováho projektu musí být ukončena nejpozději do 22.5. 2015 a u dvou či víceetapových projektů je to do 30.10. 2015 v případě dokončení první etapy do 22.5. 2015. 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru