Více času na přípravu projektu do TRENDU!

Vyhlášení Trendu bylo odloženo, ale nezoufejte a využijte získaný čas ke kvalitní přípravě.

Prozatím nedošlo ke schválení zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a ČR tak hospodaří v režimu rozpočtového provizoria. To bohužel zatím ovlivňuje i poskytování dotační podpory. Jednotliví poskytovatelé tak odkládají plánovaná vyhlášení dotačních výzev a veřejných soutěží.

Jedním z nich je i Technologická agentura ČR, která prozatím odložila vyhlášení veřejné soutěže v programu TREND, který podporuje automatizaci, robotizaci a digitální technologie.

Plánovaná výzva je určena podnikům, které již mají zkušenost s realizací výzkumu a vývoje a mohou tak výsledky využít zejména pro zefektivnění výroby či zavádění nových výrobků a služeb.

Dotaci ve výši až 40 mil. Kč mohou využít na financování mezd vývojových pracovníků, odpisů výzkumných zařízení, materiálu na stavbu prototypů či režijní náklady a subdodávky.

Očekáváme, že zájem o tento program bude opravdu velký, doporučujeme tedy využít získaný čas jako příležitost a připravit projekt tak, aby mezi konkurencí opravdu uspěl.

Máme s programem TREND mnoho zkušeností – všechny námi připravované projekty v tomto programu byly úspěšné. Pomůžeme vám žádost o dotaci i projektovou dokumentaci zpracovat bezchybně a kvalitně. Neváhejte se na nás obrátit – úvodní konzultace je zcela zdarma.