Výzkumné organizace si za státní dotaci samy rozhodnou, které jejich výsledky mají šanci uspět na trhu

16. 07. 2014

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 7. července výsledky první veřejné soutěže v programu GAMA. Veřejná soutěž byla vyhlášena dne 30. ledna 2014, návrhy projektů bylo možné podávat do 19. března 2014. 

Vůbec poprvé budou mít výzkumné organizace možnost získat dotaci od státu na otestování, které jejich nápady mají šanci se prosadit v praxi. Z 31 přihlášených návrhů projektů bude podpořeno deset z nich. Vysoký zájem svědčí o tom, že výzkumné organizace mají zájem o to, aby výsledky výzkumu jejich pracovníků byly užitečné pro společnost.

Program GAMA se týká aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, přičemž je rozdělen na dva podprogramy. Výše zmíněná veřejná soutěž byla vyhlášena v podprogramu 1, který ověřuje, zda výsledky výzkumu, jsou využitelné v praxi. Většinou jde o výsledky, které vznikly při řešení výzkumných úkolů neplánovaně, často jde o nové nápady studentů či mladých vědeckých pracovníků.

Samotné posuzování návrhů projektů probíhalo tak, že TA ČR hodnotila, zda výzkumná organizace má vnitřní systém, který je schopný posoudit, kontrolovat a vyhodnotit uplatnitelnost navrhovaného projektu v praxi. Tedy přímo výzkumná organizace rozhodne, jaký projekt přinese výsledky.

Tento koncept sebekontroly či sebehodnocení je v Česku poprvé podpořen státními financemi. Posuzování probíhá na základě metodiky z fondů EU známou jako EF-TRANS (efektivní transfer znalostí). Z hlediska objemu financí byly podpořeny spíše malé až střední projekty max. do výše 21 milionů Kč na projekt.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru