Zasedání vlády o spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

17. 07. 2014

Dne 9. července se konalo zasedání vlády, na kterém se projednávala pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014─2020. Česká republika obdržela na nové programové období prostředky ve výši 22 mld. Eur. 

Sedm z devíti operačních programů bylo schváleno na prvním zasedání 9. července. Poslední dva operační programy pro čerpání peněz z fondů EU byly schváleny na zasedání vlády dne 14. července 2014, na kterém byl projednán klíčový program pro podporu českých podnikatelů z fondů Evropské unie, a to Program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V tomto programu je připraveno 4 316 mil. Eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Téhož dne byl schválen rovněž Operační program Technická pomoc, který rozhoduje o tom, kde a jakým způsobem budou evropské prostředky využity. Program nastavuje podmínky evropských fondů tak, aby mohla být efektivně řízena Dohoda o partnerství a jednotlivé programy období 2014–2020. Z tohoto operačního programu bude hrazeno vzdělávání pracovníků starajících se o strukturální fondy, personální zajištění národního orgánu pro koordinaci, auditního orgánu a certifikačního orgánu ministerstva financí, informační systém, evaluace a studie, případně ICT a režijní náklady. Operační program Technická pomoc bude disponovat 223,7 mil. Eur.

Schválená pravidla spolufinancování umožní v přesně definovaných případech snížit či zcela odstranit povinnost příjemců spolufinancovat projekty. V těchto případech by spolufinancování bylo hrazeno z prostředků státního rozpočtu. Tato možnost se týká zejména neziskových organizací v oblasti podpory osob se zdravotním postižením, podpory znevýhodněných osob, sociálních služeb a vzdělávání.

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru