Novinky

Ať vám neutečou novinky z dotačního světa

Chcete se stát součástí dotačního světa a mít přehled o všech novinkách, které pro Vás připravuje náš tým MIDA? Přihlašte se k našemu měsíčnímu newsletteru, ať vám nic neunikne!


Přihlášením souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Přihlašování do projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích 2013 - 2014

08. 10. 2014

Pokud máte zájem Vaši společnost propagovat na zahraničních výstavách, či veletrzích, máte nyní jedinečnou možnost se přihlásit do projektu Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích 2013 – 2014. Podávání přihlášek trvá od 1. 10. 2014 a bude ukončeno 16. 5. 2015. 

Vyhlášení 7. Výzvy OPPA k předkládání projektových žádostí

22. 09. 2014

Rada hl. m. Prahy schválila dne 9. září 2014 vyhlášení v pořadí 7. výzvy Operačního programu Praha - Adaptabilita k předkládání projektových žádostí. Výzva se týká pouze prioritní osy 2 - Podpora vstupu na trh práce.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ je stále otevřen

22. 09. 2014

Cílem projektu je podpora podniků s prorůstovým potenciálem, které chtějí zvýšit či prohloubit kvalifikaci svých zaměstnanců a proškolit nové zaměstnance.

Registrace do projektu Stáže ve firmách 2

18. 09. 2014

Od 15. 9. 2014 je možné se opět registrovat do Projektu Stáže ve firmách 2, který navazuje na systém poskytování stáží vytvořený v rámci úspěšného projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“.

Dvě nové výzvy na podporu konkurenceschopnosti malých a středních firem (COSME)

10. 09. 2014

Evropská komise vyhlášením výzev usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v členských státech EU.

Možnost podílet se na podobě výzev z připravovaného Operačního programu zaměstnanost 2014+

10. 09. 2014

V současné době probíhá příprava Operačního programu zaměstnanost 2014+, v rámci kterého dojde ke zjednodušenému vykazování výzev na vzdělávací kurzy pro zaměstnance organizací realizujících projekty financované z Evropského sociálního fondu.

Novela zjednodušující zadávání zakázek od 1.1. 2015 – jedna nabídka stačí

10. 09. 2014

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo legislativní změnu, která urychlí přezkum zadávacích řízení a zlepší podmínky pro ekonomický vývoj v nejvíce dotčených oblastech české ekonomiky. Změny již odsouhlasili poslanci. Nyní čeká na schvalovací proces v Senátu. Technická novela by měla být v platnosti již od 1.1. 2015.

Plánované otevření 7. výzvy v Operačním programu Praha Adaptabilita se blíží!

08. 09. 2014

Praha se připravuje na mimořádné otevření 7. výzvy pro konzultaci projektů a předkládání projektových žádostí, termín byl stanoven na polovinu září tohoto roku. 

Další dotace pro žadatele ve Středočeském kraji

08. 09. 2014

Na srpnovém zasedání středočeského Výboru Regionální rady byly schváleny nové projekty v celkové výši 1 036,5 milionu korun

Udržitelný rozvoj cestovního ruchu – výzvy otevřeny do 25.9.!

05. 09. 2014

Šanci na získání dotací mají projekty z prioritní osy č. 4- Udržitelný rozvoj cestovního ruchu z Regionální operační programu NUTS II Severozápad pro období 2007–2013.

Inovační vouchery v Praze již od 1.9. 2014

25. 08. 2014

Mezi malé a střední firmy hlavní město rozdělí prostřednictvím inovačních voucherů až 13 milionů korun.

Schválení dotací za 300 milionů v zásobnících projektů OPŽP

22. 08. 2014

88 projektů dostalo v důsledku akceleračních opatření novou šanci na realizaci, když ministr životního prostředí podepsal dne 19.8. 2014 rozhodnutí o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Vyhlášen pilotní projekt FTI a Innovation prizes

19. 08. 2014

Evropská komise představila novou výzvu nazvanou Fast Track to Innovation (FTI) a také nový nástroj H2020 – Innovation prizes ("inducement prizes"). 

Obnovení příjmu žádostí do projektu Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II.

18. 08. 2014

Projekt je navazujícím regionálním individuálním projektem, který vychází z projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ a probíhá v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2015.

20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013

18. 08. 2014

V září začne 20. kolo příjmu žádostí o podporu z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. 

Plánované změny systému investičních pobídek

15. 08. 2014

Se změnou systému investičních pobídek od 1. července 2014 stát zavádí určitá opatření, aby si v Česku udržel zahraniční investory. 

Tříletý maratón vyjednávání o dohodě o partnerství byl konečně ukončen

13. 08. 2014

Dohoda o partnerství je strategický dokument, který je pro Českou republiku klíčový pro nastavení evropských fondů pro programové období 2014-2020. 

Středočeský kraj startuje v pořadí již druhou kotlíkovou výzvu

06. 08. 2014

Středočeský kraj jde po stopách Moravskoslezského a Ústeckého kraje a zahájí druhou kotlíkovou výzvu s alokací 80 milionů korun. Žadatelé ze Středočeského kraje tak mohou získat dotaci v maximální výši 60 tisíc korun na výměnu starého kotle za nový. Středočeský kraj tak již startuje v pořadí druhou výzvu. O první výzvu byl nebývalý zájem a v průběhu tří dnů byla celková dotace ve výši 40 mil. Kč vyčerpána 912 podanými žádostmi.

Finální podoba programu IROP již byla vládou zaslána ke schválení

06. 08. 2014

V novém programovém období 2014 – 2020 se současných sedm regionálních operačních programů a Integrovaný operačních program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Otevřena výzva Programu pro excelenci v klastrech

01. 08. 2014

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (COSME) 2014‑2020 otevřel novou výzvu pro podávání návrhů projektů v rámci programu pro excelenci klastrů. 

Vyhlášení 14. výzvy OPPK

30. 07. 2014

Dne 30. 7. 2014 Hlavní město Praha vyhlásilo 14. výzvu k předkládání projektových žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost pro oblasti 2.1 Revitalizace a ochrana území a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí .

Aktuální informace o programech podpory podnikání

19. 07. 2014

V posledních dnech byly aktualizovány dokumenty Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele a Pokyny pro žadatele a příjemce dotace. Dále došlo k úpravě způsobu dokládání kvalifikace.

Rozhodnutí o obdržení dotace v programu Rozvoj

18. 07. 2014

Ve druhé polovině června byla vyhlášená nová výzva v programu Rozvoj. Příjem registračních žádostí probíhal do 16. července. V současné době však stále probíhá příjem plných žádostí, a to až do 1. září 2014. 

Zasedání vlády o spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

17. 07. 2014

Dne 9. července se konalo zasedání vlády, na kterém se projednávala pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014─2020. Česká republika obdržela na nové programové období prostředky ve výši 22 mld. Eur. 

Výzkumné organizace si za státní dotaci samy rozhodnou, které jejich výsledky mají šanci uspět na trhu

16. 07. 2014

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 7. července výsledky první veřejné soutěže v programu GAMA. Veřejná soutěž byla vyhlášena dne 30. ledna 2014, návrhy projektů bylo možné podávat do 19. března 2014. 

Inovační projekty mohou soutěžit o titul spolupráce roku a sto tisíc korun

11. 07. 2014

Do 22. srpna 2014 mohou být přihlášení projekty z výzkumné a aplikační sféry do soutěže o ocenění Nejlepší spolupráce roku a Cenu Technologické agentury ČR.

Vláda schválila sedm z devíti programů pro čerpání peněz z EU

10. 07. 2014

Vláda na zasedání dne 9.7.2014 schválila sedm z devíti operačních programů pro programové období 2014-2020, přes které by Česko mohlo do roku 2020 čerpat peníze z EU.

Vláda podpořila návrh OP Zaměstnanost

10. 07. 2014

Dne 9. července 2014 jednala vláda o budoucnosti návrhu Operačního programu Zaměstnanost. Pokud by byl program schválen, může Česká republika do roku 2020 čerpat téměř 60 miliard korun. 

Dalších 84 miliard z EU pro české zemědělství

09. 07. 2014

Na další dotace se mohou těšit zemědělci, potravináři a lesníci. Vláda schválila Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020, předložený ministerstvem zemědělství Marianem Jurečkou.

České investiční pobídky se sníží

04. 07. 2014

Od 1. července se změnila pravidla Evropské komise pro regionální podporu. V rámci této změny podpora z veřejných zdrojů pro velké podniky klesne o 15 procent, tzn. ze 40 procent na 25 procent. 

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru