Výzkum a vývoj

Firmy mohou financovat své projekty v oblasti digitalizace, automatizace, energetiky, dopravy, společenských věd, ale i ekoinovací či s pozitivním dopadem na udržitelnost a životní prostředí.