Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MIDA Consulting s.r.o., se sídlem Břežánecká  832/5, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 28536941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 148766 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: e-mail, jméno, příjmení (dále jen „osobní údaje). Osobní údaje společnost zpracovává za účelem zasílání elektronického zpravodaje, bulletinů obsahujících marketingové informace, pozvánek na marketingové akce a udržování obchodního vztahu. Pečlivě dbáme na to, abychom Vám zasílali výhradně relevantní a užitečné informace a Vaše osobní údaje využívali výhradně v rozsahu a podobu nezbytnou pro dosažení uvedených marketingových a obchodních cílů, ledaže byste vznesl(a) námitku proti jejich dalšímu využívání popsaným způsobem. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Máte právo na přístup k námi uchovávaným osobním údajům, na jejich opravu, výmaz, omezení jejich zpracování a na přenositelnost údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od udělení souhlasu. Po uplynutí této doby vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, vaše údaje řádně vymažeme.

Zpracování osobních údajů provádí Správce, společnost MIDA Consulting s.r.o., osobní údaje ale mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

                                    Poskytovatel softwaru Mailchimp (The Rocket Science Group LLC.)                           

Správce předává osobní údaje mimo EU, konkrétně do USA, kde sídlí poskytovatel softwaru. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. (Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:

1)         vzít souhlas kdykoli zpět;

2)         požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

3)         požadovat po nás přístup k osobním údajům;

4)         požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

5)         požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

6)         požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

7)         požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

8)         v případě pochybností o zákonnosti zpracování vašich osobních údajů se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz v zápatí newsletteru, nebo zasláním emailu přímo na office@midaconsulting.cz

Pokud se nás ohledně zpracování údajů budete chtít na něco zeptat, můžete nás kontaktovat na e-mailu office@midaconsulting.cz, případně písemně na adrese: MIDA Consulting s.r.o., Národní 21, Praha 1, 110 00.Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru