Dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19

25. 03. 2020

Evropská komise stanovila podmínky, za kterých bude připravena svým rozhodnutím na žádost členského státu rychle schvalovat programy veřejných podpor, jakož i případné individuální veřejné podpory poskytované do konce roku 2020. 

Současná situace v členských zemích EU představuje vážnou poruchu v hospodářství členského státu. Vzhledem k výjimečným okolnostem způsobeným koronavirovou nákazou COVID-19 mohou závažnému nedostatku likvidity čelit podniky všech velikostí. S náhlým nedostatkem likvidity či dokonce s její nedostupností se mohou potýkat jak solventní, tak méně solventní podniky. 

Evropská komise tak stanovila podmínky, za kterých bude připravena svým rozhodnutím na žádost členského státu rychle schvalovat programy veřejných podpor, jakož i případné individuální veřejné podpory poskytované do konce roku 2020. 

Tyto podpory mohou být poskytovány pouze podnikům, které nesplňovaly definici podniku v obtížích už ke konci roku 2019. Není tedy určena pro podniky, které vyhlásily úpadek a podniky, jejichž kumulované ztráty kvalifikovaným způsobem překročily objem kapitálu společnosti.  

 

MOŽNÉ DRUHY PODPORY: 

Podpora ve formě přímých grantů, vratných záloh nebo daňového zvýhodnění

 • může být až 800 000 EUR (zhruba 21 mil. Kč) na jeden podnik   
 • prvovýroba zemědělských produktů 100 000 EUR, rybolov a akvakultura 120 000 EUR
 • podpora je poskytnuta nejpozději do 31. prosince 2020 (neplatí pro daňová zvýhodnění)

 

Podpora ve formě záruk za úvěry (maximální splatnost 6 let)

 • záruka musí být poskytnuta za úplatu, její minimální výše je stanovena odstupňovaně (od 0,25 % u úvěrů se splatností jeden rok pro malé a střední podniky až po 2 % pro úvěry se splatností do 6 let pro velké podniky)
 • pro úvěry, jejichž splatnost přesáhne rok 2020, jsou stanoveny limitní hodnoty pro jistinu: maximálně dvojnásobek ročních nákladů na mzdy včetně odvodů (včetně subdodavatelských pracovníků ve firmě), nebo 25 % obratu podniku v roce 2019
 • vyšší částky mohou být podnikům poskytnuty ke krytí jejich potřeb likvidity (provozní i investiční) pouze po omezenou dobu (18 měsíců pro malé a střední podniky a 12 měsíců pro velké podniky. 
 • u úvěrů se splatností do 31. prosince 2020 může být částka jistiny úvěru vyšší s náležitým odůvodněním.
 • státní záruku lze poskytnout do 90 % jistiny, pokud budou případné ztráty neseny proporcionálně, nebo do 35 % jistiny v případech, kdy ztrátu ponese přednostně stát
 • záruka se může vztahovat na investiční úvěry i na úvěry na pracovní kapitál 

 

Podpora ve formě subvencovaných úrokových sazeb pro úvěry (maximáln splatnost 6 let)

 • minimální výše úroku je též odstupňována ve formě přirážek (od 0,25 % u ročních úvěrů pro malé a střední podniky až pro 2 % u úvěrů se splatností 6 let pro velké podniky) k základní sazbě publikované Komisí pro jednotlivé členské státy (pro ČR v současnosti platí 2,25%). 
 • limitní hodnoty jistiny úvěrů jsou obdobné jako v předchozím typu podpory
 • úvěr může řešit potřeby jak v oblasti investic, tak pracovního kapitálu 

 

Dále také Podpora ve formě záruk a úvěrů poskytnutých prostřednictvím úvěrových institucí nebo jiných finančních institucí a případně je možné použít Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

 

SHRNUTÍ

Uvedené podmínky se samozřejmě nevztahují na opatření vztahující se na všechny podniky, jako jsou mzdové dotace, pozastavení plateb daně z příjmu právnických osob a daní z přidané hodnoty nebo sociálních příspěvků či finanční podpora přímo spotřebitelům za zrušené služby nebo vstupenky atp., jelikož se nejedná o veřejnou podporu

Členské státy se také mohou vyhnout povinné notifikaci veřejné podpory Evropské komisi i v případě, že veřejné podpory budou poskytovat v souladu s Obecným nařízením o blokových výjimkách (GBER).

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru