Inovace – inovační projekt: Spuštění příjmu žádostí do IV. výzvy

30. 06. 2017

Jste podnikem, který má nové nápady a následně uvádí do výroby a na trh inovované výrobky, technologie či služby? Rádi byste zlepšili organizační nebo marketingové firemní procesy? Právě pro vás je tu program Inovace, který podporuje pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí.

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší.

 

HARMONOGRAM

Vyhlášní výzvy: 30. června 2017

Příjem žádostí: 12. července – 12. listopadu 2017

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

a)      zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb – INOVACE PRODUKTU,

b)      zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb – INOVACE PROCESU,

c)      zavedení nových metod organizace firemních procesů (VaV, inovace a výroba) prostřednictvím zavádění nových informačních systémů – ORGANIZAČNÍ INOVACE (pouze v kombinaci s aktivitou a) nebo b)),

d)      významná změna v designu, balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, nové prodejní kanály - MARKETINGOVÁ INOVACE

(pouze v kombinaci s aktivitou a) nebo b)).

Projekty musí mít přímou vazbu na VaV aktivity, které jsou ukončeny a jsou prokazatelné – vlastní VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie.

Podporovanými aktivitami nejsou výzkumné projekty, projekty spojené se zvyšováním efektivnosti využívání energie či projekty řešící prostou obměnu výrobků, technologií nebo modernizaci výroby.

 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši 1 – 50 mil. Kč

 • malé podniky 45 % ze způsobilých výdajů,
 • střední podniky 35 % ze způsobilých výdajů,
 • velké podniky 25 % ze způsobilých výdajů.

 

 

ŽADATEL

 • MSP i velké podniky (pro velké podniky je vyčleněno maximálně 300 mil. Kč) s minimálně 2letou historií
 • žadatel musí být oprávněn k podnikání na území ČR odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti dle kategorizace CZ – NACE,
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě,
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím,

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Musí být vynaloženy nejdříve v den podání předběžné žádosti, majetek musí být nový. Způsobilost cen pouze do úrovně cen obvyklých na trhu.

 • projektová dokumentace,
 • pořízení staveb/stavebních prací – do úrovně cen stavebních prací dle katalogů ÚRS, maximálně do 20% z celkových způsobilých výdajů na technologie,
 • technologie,
 • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů, povinná publicita, náklady na marketingovou inovaci.

 

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy.
 • každý žadatel je oprávněn v rámci výzvy předložit pouze 1 projekt,
 • příjemce dotace je povinen zachovat investici, vykonávat podpořenou aktivitu a používat podpořený majetek po dobu nejméně 5 let od poslední přijaté platby podpory na účet příjemce,
 • Doba udržitelnosti projektu – 5 let.

 

SCHÉMA KLASIFIKACE ŘÁDŮ INOVACE DLE VALENTY

Řád

Označení

Co se zachovává

Co se změní

Příklad

 

-n

Degenerace

Nic

Úbytek vlastností

Opotřebení

 

0

Regenerace

Objekt

Obnova vlastností

Údržba, opravy

1

Změna kvanta

Všechny vlastnosti

Četnost faktorů

Další pracovní síly

RACIONALIZACE

2

Intenzita

Kvality a propojení

Rychlost operací

Zrychlený posun pásu

3

Reorganizace

Kvalitativní vlastnosti

Dělba činností

Přesuny operací

4

Kvalitativní adaptace

Kvalita pro uživatele

Vazba na jiné faktory

Technologie konstrukce

5

Varianta

Konstrukční řešení

Dílčí kvalita

Rychlejší stroj

KVALITATIVNÍ KONTINUÁLNÍ INOVACE

6

Generace

Konstrukční koncepce

Konstrukční řešení

Stroj s elektronikou

7

Druh

Princip technologie

Konstrukční koncepce

Tryskový stav

KVALITATIVNÍ DISKONTINUÁLNÍ INOVACE

8

Rod

Příslušnost ke kmeni

Princip technologie

Vznášedlo

9

Kmen

Nic

Přístup k přírodě

Genová manipulace

TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT - MIKROTECHNOLOGIE

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Nahoru