Investiční pobídky – od října budou pro investory platit nová pravidla.

07. 08. 2019

Novela zákona o investičních pobídkách byla koncem července schválena Senátem Parlamentu České republiky, pokud ji tedy podepíše prezident, nová pravidla začnou platit pravděpodobně už od října. 

Novela některé podmínky mírní, zavádí však také novinky. Cílem novely je selektovat žádosti tak, aby byly podpořeny pouze projekty s vysokou přidanou hodnotou. Všechny žádosti nově bude schvalovat přímo vláda.

Jak pobídky fungují dnes

Podpora udělovaná investorům ve zpracovatelském průmyslu pomocí systému investičních pobídek má u nás dlouhou tradici. Veškeré podmínky jasně definuje zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Pokud tedy dnes projekt zákonné podmínky splní, má nárok na čerpání podpory ve formě investičních pobídek. Žádosti dlouhodobě administruje státní agentura CzechInvest, která za dobu svého fungování již zpracovala přes tisícovku žádostí. Mezi podporované oblasti zákona patří aktivity zpracovatelského průmyslu, aplikovaný výzkum, vývoj a inovace a dále strategické služby, konkrétně vývoj software, opravárenská centra, centra sdílených služeb, datová centra nebo centra zákaznické podpory, známá jako call centra. Jedná se o investiční projekty, jejichž cílem je zavedení nebo rozšíření dlouhodobě provozovaných kapacit na území České republiky, vyjma Prahy. Každý žadatel musí před zahájením realizace projektu podat žádost, ze které je zřejmé, že projekt má předpoklady pro splnění zákonných podmínek. Mezi základní všeobecné podmínky pro kvalifikaci patří především minimální výše investice, která se odvíjí od typu aktivity a regionu, ve kterém bude investice realizována, a dále podmínka vytvoření určitého počtu pracovních míst.

Zákon rozlišuje mezi investiční akcí a strategickou investiční akcí, která svým objemem představuje projekty, o které má Česká republika zájem a kterým je za předpokladu souhlasu vlády možné poskytnout podporu i formou dotace. Týká se to projektů výroby s objemem investic nad 0,5 miliardy, z čehož minimálně polovina je investována do technologií a projekt zároveň vytvoří přes 500 pracovních míst, nebo investic do technologických center ve výši přes 200 mil. Kč, z čehož minimálně polovina je investována do technologií. V druhém případě je nutné vytvořit minimálně 100 pracovních míst. Za dobu stávajícího znění zákona o investičních pobídkách bylo podpořeno 8 takových projektů strategických investičních akcí.

Podpora se uděluje ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob na dobu 10 let, převodu pozemků za zvýhodněnou cenu, hmotné podpory na nová pracovní místa a školení zaměstnanců a osvobození od daně z nemovitosti. Výše udělené investiční pobídky se odvíjí od hodnoty investice do dlouhodobého majetku, nebo od hodnoty mzdových nákladů na nově vytvořených pracovních místech po dobu 2 let.

Stávající znění zákona zmírňuje podmínky pro ty projekty, které jsou realizovány v okresech, ve kterých je míra nezaměstnanosti alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, ve zvýhodněných průmyslových zónách, které jmenuje vláda, a v regionech, které jsou vládou vymezeny jako státem podporované regiony. Přehledné shrnutí podmínek stávajícího znění zákona si můžete přečíst na našich stránkách.  

Co přináší novela?

Novela přináší zaprvé systematické změny. Novelizovaný zákon sice definuje typy investiční akce, dává ale možnost vládním nařízením určovat, kterým typům konkrétně lze pobídku udělit a jaké investiční akce budou považovány za strategické. Cílem tohoto nástroje je možnost reagovat pružněji na aktuální ekonomickou situaci v zemi. Zákon také nově definuje všeobecné podmínky pouze obecně, konkrétní částky pak opět stanovuje vláda svým nařízením, včetně toho, které podmínky se na jaký typ investiční akce použijí (například povinnost tvorby pracovních míst a jaká je minimální investice do majetku). Nejzásadnější změnou je však nově pravomoc vlády všechny žádosti o investiční pobídku schvalovat, přičemž počet institucí, které se k žádosti vyjadřují, se nemění. Stále svá stanoviska musí vyjádřit vedle Ministerstva průmyslu a obchodu také další ministerstva (financí, práce a sociálních věcí, zemědělství i životního prostředí). I přes kladná stanoviska všech ministerstev nelze pobídku poskytnout, pokud to neschválí vláda.

Mezi zásadní strategické změny novely patří orientace na projekty s vysokou přidanou hodnotou, což nebude platit pouze ve státem podporovaných regionech. Stávající návrh vládního nařízení specifikuje výrobní projekty s vysokou přidanou hodnotou jako projekty, v rámci kterých minimálně 80 % pracovníků pobírá mzdu v minimální výši odpovídající průměru v daném kraji a které dále splní alespoň jednu ze tří podmínek:

  • příjemce spolupracuje s vysokou školou a minimálně 10 % jeho pracovníků v místě realizace má vysokoškolské vzdělání
  • minimálně 2 % zaměstnanců pracují ve výzkumu a vývoji
  • příjemce investuje do výzkumného a vývojového zařízení, které není součástí způsobilých výdajů, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty způsobilých výdajů

Novela přináší také zmírnění stávajících podmínek, což může přilákat více kvalitních projektů. U výrobních projektů budou mít zmírněné podmínky na minimální výši investice opět projekty realizované ve zvýhodněných průmyslových zónách, ve státem podporovaných regionech a v okresech, kde míra nezaměstnanosti dosahuje minimálně 7,5 % a zároveň je o 50 % vyšší než průměr v České republice. Nově však budou požadavky na minimální investici do dlouhodobého majetku sníženy na polovinu, pokud bude žadatelem o pobídku malý či střední podnik. Nové pobídky by tak měly být přístupnější i menším firmám. Ve výrobě ale především odpadá podmínka vytvořit 20 nových pracovních míst.

U technologických center a center strategických služeb je pro malé a střední podniky podmínka minimální výše investice a minimálního počtu nových pracovních míst snížena na polovinu. Lákavá je také hmotná podpora na nová pracovní místa, školení a rekvalifikaci nových zaměstnanců, kterou budou moci získat technologická centra a centra strategických služeb nově již ve všech okresech České republiky, vyjma Prahy.  

Žádosti podané před nabytím účinnosti novely se budou řídit stávajícími podmínkami zákona.

Nevíte si rady a přesto byste chtěli výhody investičních pobídek využít? Neváhejte se na nás obrátit a domluvit si nezávaznou konzultaci.

CHCI KONZULTACI ZDARMA

 

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru