Nová centra kompetence: Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

28. 02. 2018

Již koncem tohoto měsíce bude vyhlášena nová veřejná soutěž v rámci programu Národní centra kompetence. 

K vyhlášení dojde již 28. března a celková alokace činí 1 833 mil. Kč. Hlavním cílem programu je zlepšení kvality a efektivity výsledků aplikovaného výzkumu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení aplikační relevance výzkumných organizací. Smyslem programu je provázání existujících úspěšných center (Centra kompetence) a operačních programů s dalšími výzkumnými centry do jednoho propojeného systému. Program podporuje dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou. Jedná se o období 2020 – 2026. Předběžné bližší informace:

Žadatel:

  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí
  • Další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva bez ohledu na právní formu
  • Podniky

Podporované aktivity:

  • Vznik a činnost center výzkumu, vývoje a inovací za spolupráce výzkumných organizací a podniků.

Míra podpory:

  • Předpokládaná průměrná míra podpory celkově za program je 80 %. Nejvyšší povolená míra podpory na projekt je 90 %. Míra podpory, stanovená jako procento uznaných nákladů projektu, bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka.

Způsobilé náklady:

  • Uchazeč může jako způsobilé náklady navrhnout pouze náklady vymezené vždy v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a dále v případě podpory v režimu veřejné podpory podle kategorie podpory, tj. v souladu s Nařízením.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru