Nové výzvy z harmonogramu OPŽP pro rok 2018

01. 02. 2018

Harmonogram OPŽP pro rok 2018 přínáší opět nové příležitosti pro oblast životního prostředí. Zajímavou příležitostí je například výzva Prevence vzniku odpadů a také Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů. 

Prevence vzniku odpadů – hlavními cíli je snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Mezi typy podporovaných projektů patří například: podporování realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku, nebo budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, textil).

Žadatel: podnikatelské subjekty
Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 3. 2018
Předpokládaný datum zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2018
Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí: 31. 7. 2018
Celková alokace: 588 235 294 Kč

Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů – hlavními cíli je podpora způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, dále podpora příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu či podpora odděleného sběru odpadů.

Mezi typy podporovaných projektů patří například: výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, nebo budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů.

Žadatel: podnikatelské subjekty
Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. 8. 2018
Předpokládaný datum zahájení příjmu žádostí: 3. 9. 2018
Předpokládaný datum ukončení příjmu žádostí: 3. 12. 2018
Celková alokace: 941 176 471 Kč

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Nahoru