Úspory energie - Fotovoltaické systémy - výzva vyhlášena

07. 07. 2017

Rádi byste snížili energetickou náročnost Vašeho podniku? Účelem této Výzvy je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

HARMONOGRAM

Vyhlášení výzvy: 16. 6. 2017

Příjem žádostí: 16. 6. 2017 do 16. 10. 2017.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

 

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši minimálně 300 tis. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. Míra podpory je následující:

 • malý podnik - 80 % ze způsobilých výdajů,
 • střední podnik - 70 % ze způsobilých výdajů,
 • velký podnik – 60 % ze způsobilých výdajů.

 

ŽADATEL

 • malé, střední i velké podniky

 

VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • v rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci,
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy,
 • nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů, instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách,
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší, než 30 tis. Kč na úsporu 1 GJ.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Nahoru