Vyhlášení energetického programu THÉTA

02. 11. 2017

Technologická agentura ČR vyhlásila 31. října 2017 první veřejnou soutěž energetického programu Théta. Pro podnikatele a výzkumné organizace je celkově připraveno 4 000 mil. Kč ze státního rozpočtu, které budou postupně rozdělovány. Využijte našich služeb a nepodceňte tak kvalitní přípravu!

Cílem programu je přispět k celkové modernizaci v energetickém sektoru. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Harmonogram

Termín vyhlášení 1. veřejné soutěže je 31. října 2017. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023.

Žádosti je možné podávat od 1. 11. 2017 do 9. 1. 2018.

Žadatelé

 • podniky – právnické i fyzické osoby,
 • výzkumné organizace – právnické osoby.

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Cílem podprogramu je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.

Délka řešení projektu je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 8. 2022. Finanční prostředky – 18 miliónů Kč.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Podprogram (respektive celý program) v tomto ohledu také reflektuje potřebu sektorového přístupu v oblasti energetiky.

Délka řešení projektu je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 8. 2022.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

Délka řešení projektu je minimálně 36 měsíců, maximální délka řešení projektu je 91 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2025.

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu; jedná se o osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. Jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze daňové odpisy za dobu trvání projektu
 • Náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby
 • Dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, vzniklé bezprostředně v důsledku projektu.

Výše dotace

Celkové výdaje státního rozpočtu na program THÉTA jsou ve výši 4000 mil. Kč Předpokládaná průměrná míra podpory celkově za program je 70 %. Pro první rok řešení bude mezi žadatele rozděleno celkově 120 mil. Kč.

 • Pro první podprogram – 18 mil. Kč.
 • Pro druhý podprogram – 60 mil. Kč.
 • Pro třetí podprogram – 42 mil. Kč.

Nejvyšší povolená míra podpory na projekt u podprogramu 1 a podprogramu 3 je 100 %, u podprogramu 2 pak 80 %.

 • maximální míra podpory je 60 % celkových nákladů (u projektů se specifickými cíli v oblasti životního prostředí je možné dosáhnout na podporu až 80%),

maximální výše podpory: 3 000 000 EUR.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru